Mangler butikklokaler

Flere butikker vil etablere seg, men det finnes ikke lokaler.

Lillesand
Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Det er mangel på butikklokaler i Lillesand sentrum.

Det er derfor rift om de butikklokalene som finnes og prisene er høye, sier leder av handelsstanden, Lise Andersen.

Hun sier flere ønsker å etablere seg i byen, men at det ikke finnes egna lokaler.

Handelsstandslederen mener derfor kommunen bør fokusere på å skaffe flere lokaler, skriver Lillesands-Posten.