Mangel på lokale fagfolk

Noen vil kalle Mandal for Norges aluminiumshovedstad når det gjelder båtbygging. Mangel på lokale fagfolk gjør derimot at nesten halvparten av arbeidsstokken på GOT Skogsøy er hentet fra Polen. Nå blir det tatt grep lokalt for å snu utviklingen.