Mange ulykker i juli: – Nå må vi ta det med ro

I juli har det vært mange kollisjoner, utforkjøringer og uhell på norske veier. De aller fleste har endt godt, men det kan skyldes tilfeldigheter.

Ulykke Gjerstad

Mandag var det flere uhell og ulykker på E18 mot Sørlandet. En av dem var en campingvogn som veltet.

Foto: Lars Egil S. Tiihonen

– Nå må vi ta det med ro. Trafikken er et samspill der vi må hjelpe hverandre, sier politioverbetjent og trafikkoordinator i Sør-Øst politidistrikt Henning Ødegaard Johansen.

I hans område som består av det som før var Buskerud, Vestfold og Telemark, har det vært uhell og ulykker i trafikken hver eneste dag i juli.

Politiets Twitterkonto viser at det toppet seg på lørdag. Av 14 meldte hendelser, var den verste en front-mot front-ulykke i Krødsherad. Av seks involverte, ble tre hardt skadd.

Nå frykter Johansen at årets juli vil bli verre enn fjorårets.

Selv om flere steder i hans distrikt bruker å få en stor tilførsel av folk om sommeren, mener Johansen at trafikken er litt spesiell i år.

– Det er stor trafikk på E18 hele døgnet. I tillegg skal mange ut på veiene med nyervervede bobiler, campingvogner og motorsykler. De har ikke nødvendigvis god erfaring med slike kjøretøy, sier han.

De to bilene er totalskadd etter front-mot-front-ulykken ved Ørgenviktunnelen lørdag.

Tre personer ble hardt skadd i en front-mot-front-ulykke ved Ørgenviktunnelen i Krødsherad lørdag.

Foto: Ole Edvin Tangen

– Mange presset seg fram

I Agder har det også vært mange uhell og ulykker på veiene i juli.

Mandag var det mye trafikk på E18 mot Sørlandet og flere hendelser på få timer. En lastebil mistet dekk, en campingvogn veltet og en bil med to voksne og to barn kjørte av veien.

Lars Egil S. Tiihonen, som var på veien med et flyttelass, havnet i lange køer.

Han reagerte på bilister som ikke tok hensyn til andre.

– Det var mange som presset seg fram der var fletting, sier han.

Samme dag ble også en mopedist presset av en fylkesvei i Agder. Det skjedde da en bil som prøvde å kjøre forbi måtte avbryte på grunn av møtende trafikk.

Laster Twitter-innhold

– Tar feil valg

Politioverbetjent i Oslo politidistrikt Finn Erik Grønli, sier de aller fleste uhell og ulykker skyldes førere som tar feil vurderinger og valg, ved for eksempel å kjøre for fort, for aggressivt eller påvirket av rus.

– Jeg ser tendenser til at det kjøres altfor fort og at enkelte er villige til å ta høy risiko i trafikken.

Grønli forteller at det har vært flere alvorlige ulykker i Oslo i sommer. Én av dem skjedde ved Ekebergtunnelen lørdag kveld. En motorsyklist i 40-årene omkom.

Ifølge Grønli er ulykkesstatistikken i Oslo dominert av påkjørsler bakfra. Han ber folk om å vise varsomhet.

– Vær tålmodig og ikke stå på retten din for enhver pris, sier han.

Kollisjon bobil-personbil på rv 15 i Skjåk.

I Innlandet har det også vært flere uhell og ulykker i det siste. Tirsdag ble fem personer kjørt til sykehus etter en kollisjon mellom en bobil og en personbil på riksvei 15 i Skjåk.

Foto: Wenche Irene Bjørnvolden / Politiet

Store variasjoner i nord

Mens mange veier i Sør-Norge har mye trafikk nå, er det store variasjoner i nord. Det bekrefter sjef for UP Nord Geir Marthinsen.

– De lange fergekøene er i hovedsak knyttet opp mot Lofoten. Der er det enorm trafikk. Andre steder er det merkbart mindre enn tidligere, sier han.

På strekninger med lite trafikk har det imidlertid vært mye stygg kjøring. I helgen mistet 16 personer førerkortet på grunn av for høy fart.

Marthinsens råd er å beregne god tid når man skal ut og kjøre.

Ellers har Nordland politidistrikt hatt 600 trafikkoppdrag i første halvdel av juli. Det er en liten økning fra tidligere år. Troms politidistrikt har hatt 37 prosent økning i meldte trafikkuhell i juni og juli.

– Selv om det er en viss økning i antall ulykker langs veiene, er det ikke en stor økning i personskader. Det kan være tilfeldig, da det er kort vei mellom å ikke bli skadd og å få en betydelig skade, sier politioverbetjent i Troms politidistrikt, Yngve Widding.

Laster Twitter-innhold

– Beregn god tid

Ifølge Statens vegvesen har fire personer omkommet i trafikken i Norge hittil i juli. Tre kjørte motorsykkel. Den fjerde var bilist.

Siden vegvesenet bare registrerer personskader, kan de ikke si noe om det er flere uhell og ulykker på veiene nå enn det har vært tidligere år.

– Men det er stor turisttrafikk nå og standarden er at det skjer mer om sommeren enn ellers i året, sier Svein Ringen i Statens vegvesen.

Når det gjelder dødsulykker hittil i år, forteller han at 43 prosent mistet livet i utforkjøringsulykker. 36 prosent i møteulykker.

Ringen ber de som skal ut på veiene nå om å ta seg god tid, holde fartsgrensen, bruke bilbelte og sikre bagasjen.