Mange ulovlige hummerteiner

Fiskeridirektoratet er bekymret over alle funnene av ulovlige hummerteiner langs kysten. Fangstene er så store at politiet ikke har kapasitet til å ta hånd om beslagene. I denne regionen er lovlig å fiske hummer mellom 1. oktober og 30. november.