Mange teller måker

Det har kommet inn over 500 registrerte observasjoner av måker på Agder i det landsomfattende prosjektet "Bymåker", som Norsk institutt for naturforskning (NINA) står bak. Instituttet ønsker å kartlegge hvor mange måker som lever i norske byer og tettsteder og hvorfor måkene trekker til byene. Registreringen pågår i perioden 13. april til 15. juli.

måker
Foto: Mathias Oppedal / NRK