Mange står uten fastlege

Fastlegesituasjonen i Grimstad er problematisk. 1800 innbyggere står nå uten fastlege i kommunen. Årsaken er at to nyansatte leger trakk seg bare dager før de skulle begynne i jobben.