NRK Meny
Normal

Mange spørsmål under folkemøte

Mellom 150 og 200 personer møtte opp på folkemøtet om asylsøkere på Evje mandag kveld. Mange hadde spørsmål om hvordan kommunen skal håndtere situasjonen.

Bjørn Ropstad

Ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad, sier kommunen må rustes opp for å klare å ta imot 250 asylsøkere. Her er han ved en tidligere anledning.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Det var god stemning, mange var nysgjerrige og lurte på en del av det som skulle presenteres. Det er viktig for oss å få ut så mye informasjon som mulig, sier ordfører i Evje og Hornnes kommune, Bjørn Ropstad.

Under folkemøtet ble det stilt spørsmål ved hvor asylsøkerne skal bo, hvordan kommunen skal klare den økonomiske situasjonen og andre praktiske spørsmål.

– Vi har ennå ikke fått oversikt over hvem som kommer. Når man vet mer må man manne seg opp etter det som er behovet. Så en del av spørsmålene må besvares etter hvert, sier ordføreren.

Opp mot 250 asylsøkere

Representanter fra UDI forklarte litt om den generelle flyktningsituasjonen og mer konkret om hva som skal skje på Evje i forbindelse med mottaket. Kommunen kan få opp mot 250 asylsøkere fordelt på et mottak, et omsorgssenter og et mottak for mindreårige.

MD Solution skal drifte mottaket, og hadde også en presentasjon under folkemøtet. Rådmann Jens Arild Johannessen fortalte litt om hvordan kommunen skal klargjøre seg.

– Er dere rustet til å ta imot så mange som 250?

– Per i dag er vi ikke det. Men det vil følge en del penger med mottaket, og da må vi bemanne opp slik at vi kan håndtere det som er kommunens oppgaver, sier Ropstad.

Trenger flere årsverk

Ropstad sier de må opprette en god del årsverk for å få kabalen til å gå opp.

– Innen utdanning og helse må vi ha mer folk, sier han.

Han tror mottaket kan ha behov for seks til åtte årsverk, og mottaket for mindreårige kan trenge opp til 15.

– Omsorgssenteret vil trenge ytterligere flere årsverk. Så totalt sett er det behov for ganske mye arbeidskraft, sier ordføreren.

– Men det er viktig å få inn det menneskelige aspektet også. Vi trenger en del rundt mottaket som er motivert for å være med å bidra for at asylsøkerne skal få en vellykket mottakelse på Evje.