- En fare for båttrafikken

Stadig flere båtfortøyninger legges langt fra land. Havnesjef vil nå ha dem fjernet.

moring båtbøye
Foto: Åse Røisland / NRK

Rune Hvass

Havnesjef Rune Hvass

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Permanente ankere i sjøen - moringer - er i ferd med å bli et problem for båttrafikken. Det sier havnesjef i Arendal, Rune Hvass.

- Nå legger flere og flere ut moringer lengre ut fra land. De utgjør en fare for annen båttrafikk og et hinder for bruk av sjøområdene, sier Hvass.

Moringen er et tradisjonelt fortøyningsredskap langs sørlandskysten, men da kombinert med et fortøyningspunkt i land. Men dagens praksis må stoppes, mener havnesjefen.

Trenger tillatelse

Havnesjefen vil nå sette en stopper for at det er fritt fram for å sette ut moringer. Han går inn for at det heretter skal kreves en spesiell tillatelse.

- Jeg mener det som er tradisjonelt brukt med en rimelig avstand fra land og et fortøyningspunkt i land - er utmerket. Alt annet som bare er et hinder for trafikken på sjøen - må fjernes.

- Dette er et reellt problem. Jeg mener man skal tillate moringer - men kun etter søknad, sier Hvass.

Moringer bøyer
Foto: Åse Røisland / NRK