Mange meninger om sykehuset

Noen vil ha ett stort sykehus i Kristiansand, mens andre mener Sørlandet må se mot Telemark. Ordførerne i landsdelen har mange meninger om hvordan sykehustilbudet skal se ut i fremtiden.

Richard Ivar Buch

Ordfører i Farsund, Richard Ivar Buch, mener det er for tidlig å vite hvordan sykehustilbudet på Agder bør bli. (Arkiv).

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Per Kristian Lunden

Per Christian Lunden i Risør mener Telemark må med i en større sykehusplan. (Arkiv).

Foto: Svein Sundsdal
Tarald Myrum

Tarald Myrum i Valle mener ett sykehus i Kristiansand er rette veien å gå. (Arkiv).

Foto: Svein Sundsdal
Helge Sandåker

Helge Sandåker mener sykehuset vet best fordi de har fagkompetanse. (Arkiv).

Foto: Per-Kåre Sandbakk

Forrige torsdag presenterte sykehusledelsen sine planer om i hvilken vei sykehuset bør utvikle seg de neste 15 årene.

Hovedtanken er at det kun bør være et sykehus i landsdelen.

Men en ringerunde til flere ordførere på Agder, viser at det er store meningsforskjeller om temaet.

– Det er mye som spiller inn

– Det å være helt bombastisk her, og mene at det er feil å legge ned Flekkefjord sykehus, det synes jeg er vanskelig, sier ordfører i Farsund, Richard Ivar Buch.

– Jeg vil heller vente og se hva som skjer her, ikke minst i forhold til veiutbyggingen på Sørlandet, sier Buch.

Ordføreren i Farsund er opptatt av å understreke at sykehusomleggingen ikke skjer i dag, men om flere år. Før den til kan mye i landsdelen ha endret seg.

Han peker blant annet på E39, som kan være sterkt forbedret, og som vil gjøre det mindre viktig å ha to sykehus i Vest-Agder.

– Det er jo så mange tjenester som kan forandre seg, for eksempel helikoptertjenesten på Sørlandet kan gjøre det slik at de mest vitale tilfellene av sykdom kan gi kortere transporttid til et mer moderne sykehus enn det vi har i dag.

– Dette er spennende

Helt øst i landsdelen sitter ordføreren i Risør, Per Christian Lunden. Han mener det er for tidlig å konkludere i denne saken.

Men han synes en større sykehusregion enn bare Aust- og Vest-Agder høres spennende ut.

– Jeg ser nå at vi må tilnærme oss Telemark for å få et større område rundt ett eller flere gode sykehus.

– Er det sånn at dersom regionen gjelder begge Agder-fylkene og Telemark så er det greiere enn kun Agder-fylkene?

– Det er i alle fall noe vi må utrede. Det ble jo sagt at kanskje Agder er for lite som befolkningsgrunnlag for ett topp sykehus. Da må vi også se om vi må være større. Og da er det naturlig å se til Telemark, sier Lunden.

Godt fornøyd i Valle

En ordfører som er godt fornøyd er Tarald Myrum i Valle. Han mener ett sykehus i Kristiansand er rette veien å gå.

– På lang sikt føler vi nok at dette er rette veien å gå, sier han til NRK.

– Men samtidig har jeg forståelse for bekymringene både i Flekkefjord og i Arendal.

– Hva er din hovedbegrunnelse til å tenke på denne måten?

– Det er jo å få et fremtidsrettet og effektivt anlegg med høy kvalitet på tjenestene. Også må man innse at Agder-fylkene er små. Det er små avstander vi prater om, sier han.

Jeg er sikker på at alle, den dagen de blir virkelig alvorlig syke, vil til det sykehuset som gir det beste tilbudet.

ordfører i Marnardal, Helge Sandåker

– Sykehuset vet best

Ordfører i Marnardal, Helge Sandåker, mener dette ikke må gjøres til en distriktspolitisk debatt. Men at det er sykehusledelsen selv som vet hva som er pasientenes beste.

– Jeg tenker jo at vi skal ha et litt åpent sinn i forhold til de faglige vurderingene som gis fra sykehusledelsen og den prosessen som har vært, og den er jo ikke avsluttet, sier han.

– Jeg er veldig opptatt av å sette pasientene i fokus, sier Sandåker.

Han mener sykehuset vet dette bedre enn noen andre, fordi det er åpenbart at fagkompetansen er de som sitter tettest på og ser behovene best, i forhold til å gi best mulig tilbud.

– Jeg er sikker på at alle, den dagen de blir virkelig alvorlig syke, vil til det sykehuset som gir det beste tilbudet, avslutter han.

Det foreslås ett sykehus i Agder i framtida – og flere regionale helsesentre.