Mange med nytt brannvarslingsanlegg

Over 100 hus på Lyngør har nå fått installert et automatisk brannvarslingsanlegg. Målet er raskere beskjed om brann til brannvesenet – også fra de mange husene som står tomme mesteparten av året.

Over 100 hus på Lyngør har nå fått installert et automatisk brannvarslingsanlegg. Målet er raskere beskjed om brann til brannvesenet. Også fra de mange husene som står tomme mesteparten av året.