NRK Meny
Normal

Mange lensmannskontor vil forsvinne

Politimester Kirsten Lindeberg vil redusere antall politikontor i landsdelen kraftig.

Politimester Kirsten Lindeberg vil redusere antall politikontor i landsdelen kraftig.

I løpet av kort tid kommer mange lensmannskontor til å forsvinne. Det var den tydeligste beskjeden om hvordan regjeringens forslag til ny politireform kommer til å slå ut i agderfylkene, da politimesteren i dag inviterte til pressekonferanse.

Lindeberg vil ikke tallfeste hvor mange lensmannskontor som legges ned med den nye politireformen, men ei utredning fra 2010 foreslo å redusere antall kontor fra 27 til 11.

Lindeberg tror ikke lensmannskontorene i distriktene er like viktige for befolkninga som før.

– Mitt inntrykk er at ikke alle kommunene er så opptatt av selve lennsmannskontoret som før. De er opptatt av å ha et tilstedeværende politi, sier Lindeberg.

Egen politikontakt

Politimesteren sier det skal kjøres gode prosesser med kommunene. Alle kommuner skal få sin egen politikontakt som fast skal ha ansvar for forebyggende arbeid i kommunen.

– Vi er helt enige i at det er viktig å jobbe forebyggende, særlig overfor barn og unge. Ungdom som vokser opp i en kommune, skal oppleve at det finnes politi i lokalsamfunnet, sier Lindeberg.

Likevel har hun forståelse for at noen kommuner blir skuffet fordi de mister sitt lensmannskontor.

– Ordførere i små kommuner som synes de har langt til kysten vokter oss litt ekstra. Og det har jeg forståelse for.

Politireformen

Visepolitimester Kjell E. Hegstad, politimester Kirsten Lindeberg og administrasjonssjef Espen Jarle Hansen deltok i dag på pressekonferanse om hvordan den nye politireformen vil endre bildet i Agder politidistrikt.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Mer slagkraftig

Politimesteren sier det viktigste for Agder politidistrikt er å forbli et eget politidistrikt.

– Det hadde vi ønsket oss. I tillegg er det viktig at vi blir organisert på en mer slagkraftig måte og blir et politi for framtida.

– Hva er det mest positive med reformen?

– At den ikke binder ressurser til en bestemt bygning, men at vi kan få anleding til å organisere oss på en måte som gjør at vi kan få et slagkraftig miljø. Det trenger vi for å bekjempe dagens kriminalitet.

– Samtidig skal vi ha et tilstendeværende politi. Vi skal være tilstede, men ikke til fast åpningstid på et kontor.

Hva syns folk på gata om politireformen som er foreslått vedtatt?