Mange innspill om ny E39

I dag går høringsfristen ut, for første del av planene for hvor ny E39 mellom Mandal og Lyngdal skal gå. Ifølge Nye Veier er det kommet inn over 50 uttalelser med innspill rundt kulturminner, naturmangfold, jakt- og friluftsområder og drikkevann.

Korridorer Mandal - Lyngdal
Foto: Nye Veier