NRK Meny
Normal

Mange Hovden-elever får ikke vitnemål

Stadig flere elever ved Hovden skigymnas får ikke godkjent vitnemål. Skolen hevder mye reising til sportsarrangementer er årsaken.

jibbe

Stadig flere elever ved Hovden skigymnas får ikke godkjent vitnemål på grunn av stort fravær og for svake kunnskaper. Skolen mener det er utfordrende å reise mye med idretten sin, og samtidig få med seg alt lærestoffet.

Foto: Anthony Anex / AP

KVINLOG

– Noen av våre elever er veldig gode på idretten sin, og da bruker de mye tid på å reise og konkurrere, sier daglig leder ved Hovden skigymnas, Tom Kvinlog.

Foto: TROND HENNING MONAN / NRK

– Noen av våre elever er veldig gode på idretten sin, og da bruker de mye tid på å reise og konkurrere, sier daglig leder ved Hovden skigymnas, Tom Kvinlog.

Stadig flere elever ved Hovden skigymnas får ikke godkjent vitnemål på grunn av stort fravær og for svake kunnskaper.

– Det er en utfordring at de parallelt med mye reising skal få med seg alt de skal lære til en eksamen, fortsetter Kvinlog.

Skolen bekymret

I et brev NRK har fått tilgang til uttrykker skoleledelsen bekymring for at utviklingen vil ha en negativ innvirkning på skolen, og at en må sette inn tiltak for å snu utviklingen.

– Vi så i fjor at noen av dem som presterer helt i toppen, er mye borte. De sleit med å få med seg det de burde. Noen velger da å utsette eksamener, eller de gjør det dårlig, sier Kvinlog.

Han innrømmer at det er en stor utfordring for skolen å kunne klare å tilrettelegge både for læring og mye reiseaktivitet.

Vil gi ekstratimer


150 ekstratimer til elever med mye fravær er noe av løsningen, mener Kvinlog.

– Noen reiser mer enn andre, og det krever mye tilrettelegging fra skolen.

– Vil dere oppfordre elevene til å reise mindre?

– Poenget er ikke å kutte ut reisevirksomheten, for det er jo noe av målet å kunne kombinere dette. Vi må heller være flinkere til å legge til rette når de først er på skolen, sier Kvinlog.

Skole og reising kan kombineres

Henning Abrahamsen er elev på snowboardlinja og han mener det lar seg gjøre å kombinere skole med reising på idrettsarrangementer:

– Når vi er ute og reiser har vi faste tider der vi gjør lekser og jobber med skolen. Men utover vinteren når det blir mer trening, merker man at man får mindre tid.

– Så det kan være litt utfordrende å få tid til begge deler?

– Ja. Men jevnt over vil jeg si at vi har god tid til å jobbe med skolen, avslutter Abrahamsen.