Tror flere kommer til å bli fedmeoperert

Over 50 sørlendinger har blitt fedmeoperert ved sykehuset i Arendal siste halvår. Kirurg, Atle Bernstein, sier operasjonen har gitt mange et nytt liv og tror flere kommer til å benytte seg av tilbudet.

Sørlandet sykehus Arendal

Ved Sørlandet sykehus i Arendal har om lag femti sørlendinger gjennomgått en fedmeoperasjon siden tilbudet startet i april i år. Kirurg, Atle Bernstein, mener tilbudet fungerer godt.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Gastrikk bypass er navnet på inngrepet der overvektige personer får redusert magesekken slik at den ikke tar opp like mye mat som før.

Mindre opptak av mat

– Operasjonen er en kombinasjon av to inngrep. Man lager en liten magesekk ved at man kobler ut magesekken først og så kobler man om ved at man lager en kortere tynntarm. Da blir det mindre opptak av mat, noe som igjen fører til at man kan redusere vekten, forteller Bernstein ved Arendal sykehus.

Les også:

Etter et halvt år ser de at dette tilbudet fungerer.

– Det er et godt tilbud. Disse pasientene går raskt ned i vekt. Først og fremst blir de som har tilleggssykdommer, som for eksempel sukkersyke og høyt blodtrykk, friskere etter en slik operasjon, forteller han.

Hvor fort går man ned i vekt etter en slik operasjon?

– Ved første kontroll har mange gått ned mellom ti og femten kilo hvis de har en utgangsvekt på mellom 120 og 140 kilo. Man kan gå ned omtrent 75 prosent av den overvekten man har i løpet av ganske kort tid etter inngrepet, sier han.

Få komplikasjoner

Men inngrepet er ikke uten risiko.

– Det er generelt få komplikasjoner knyttet til et slikt inngrep, men det er et inngrep som kan føre til livstruende komplikasjoner fordi man lager nye koblinger mellom tarm og magesekk og mellom tarm og tarm, men hos oss har vi hatt få problemer etter et slikt inngrep, forteller han.

Hvem kan få utført et slikt inngrep?

– I utgangspunktet skal man ha en BMI (Body Mass Indeks) på over 40 dersom man ikke har tilleggssykdommer, eller over 35 hvis man har tilleggssykdommer som sukkersyke og høyt blodtrykk for eksempel.

Les også:

Sykehuset startet med dette tilbudet i april i år og ifølge Bernstein er tilbudet kommet for å bli.

– Tidligere ble pasienter fra Agder-fylkene operert i Tønsberg. Pasienter man forventer større utfordringer i forbindelse med operasjonen blir fremdeles sendt dit. Vi opererer de pasientene der det er forventet mindre komplikasjoner, sier han.

Anbefaler ikke å dra til utlandet

Så langt har om lag 50 sørlendinger blitt fedmeoperert. Bernstein forventer at det vil bli flere pasienter fremover.

– Vi regner med et sted mellon 130 og 140 og opptil 200 pasienter i Agder-fylkene som vil ha behov for en slik operasjon, forteller han.

Mange ønsker å få utført et slikt inngrep og det fører til lange køer. I utlandet kan man vanligvis få utført en slik operasjon langt raskere, men Bernstein anbefaler å ta operasjonen i Norge.

– Selve operasjonen blir nok gjort like grundig i utlandet, men ettersom denne operasjonen medfører en livslang omlegging av livet, er det viktig at pasientene er godt forberedt og at de deltar på et slik opplegg vi kan tilby de før selve inngrepet, sier han.

– Mange har brukt mat som trøst

Pasienter som skal gjennom en slik fedmeoperasjon blir først utredet ved et senter i Kristiansand. Dersom det blir bestemt at de skal gjennom en slik operasjon må de gjennom noen forkurs der de lærer om selve operasjonen og det som følger den. Ofte går det mer enn et halvt år fra man blir henvist til man blir operert. Ifølge Bernstein er det en stor overgang for slike fedmeopererte pasienter.

– For det første er det en mekanisk overgang ved at man får en mye mindre magesekk som ikke er i stand til å ta imot så mye mat som før, forteller han.

Men også psykisk er det en stor overgang.

– Mange pasienter har hatt et vanskelig forhold til mat og har kanskje brukt mat som trøst når de har hatt det tungt. Også dette krever en hel omlegging fordi man har ikke den samme muligheten til å trøstespise etter en slik operasjon, forteller han.

Et resultat av en slik operasjon er at man som regel går ned mange kilo. Men det er ifølge Bernstein ikke gjort av seg selv.

– Egeninnsats er helt avgjørende. Vi ser tilfeller der pasienter har operert, men som nærmest har gått tilbake til sin opprinnelige vekt etter en tid der de har gått ned mange kilo, så det krever en innsats av pasienten. Vanligvis går det veldig bra for de pasientene som er godt forberedt og som har gjennomgått kursene på forhånd, sier Bernstein.