Mange brudd etter fall på glatta i jula

Det har vært mange fall på glatta i romjula. Kapasiteten på sykehuset er sprengt og flere må vente på operasjon.

Glatte veier og fortau

Så mange har falt på glattisen i år at kapasiteten på sykehuset er for liten til at alle kan bli operert med det samme. Flere må vente en liten uke på å få bruddene fikset.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Mildværet som har slått inn over Sørlandet første nyttårsdag har redusert faren for å falle på glatta betraktelig. Men romjula har vært preget av uvanlig glatt føre for fotgjengere. Spesielt har underkjølt regn skapt farlige situasjoner og laget køer for bruddoperasjoner på Sørlandet sykehus.

– Det har vært mange tilfeller de siste dagene. Vi har fått inn 6–7 personer hver dag med ulike brudd, sier vakthavende ortoped Jafar Al Rabani på Sørlandet sykehus.

Han rekker kun å prate i noen få minutter før han må løpe videre til en operasjon.

For lite kapasitet

– Det har vært så mange brudd i år at vi ikke har klart å operere alle som har kommet inn, sier Al Rabani.

Han sier de har prøvd å få folk operert andre steder, men at det ikke har latt seg gjøre.

– Vi har prøvd å kjøre folk til Arendal eller Flekkefjord, men de har ikke hatt kapasitet til å hjelpe oss, sier ortopeden.

Han forklarer at flere av de bruddskadde har måtte vente gjennom jula på operasjon.

– Noen av pasientene må vente til mandag på operasjon, sier han.

Ulike grunner

Al Rabani sier det er flere grunner til at folk faller og slår seg i jula.

– Det er glatt og folk faller på isen, men det er også blandet med at folk er mer beruset nå i julen. Mange brudd skyldes alkoholen, sier han.

Han forklarer at dette ikke på noen måte er et ukjent fenomen.

– Slik er det hvert år på denne tiden. Jeg var på jobb i fjor og for to år siden, og det var det samme da, sier han.