Mange eldre er underernært

Det finnes ingen tall på hvor mange eldre som lider av underernæring, men eksperter jobber ut ifra et anslag om at rundt halvparten av alle eldre som er innlagt på institusjon eller får hjelp av hjemmehelsetjenesten er underernært.

Mat eldre

Eldre over 70-75 år bør helst ha noen kilo ekstra på kroppen for å bedre kunne takle infeksjoner og sykdom, mener sykehjemslege i Arendal, Jan Ståle Holst.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Slik som jeg ser det er underernæring en ganske undervurdert situasjon, forteller sykehjemslege i Arendal, Jan Ståle Holst.

For to år siden startet Holst en kartlegging av sine pasienter.

Jan Ståle Holst

Jan Ståle Holst mener underernæring blant de eldre er et stort problem, både for den enkelte pasient og for samfunnet generelt.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Vi går ut ifra at cirka halvparten av pasientene har en eller annen form for underernæring, og har behov for tilrettelagte måltider og en plan for å få i seg nok mat.

Årsakene er mange og ofte sammensatt, men forskning viser at matlysten påvirkes av både ensomhet og sykdom.

– Er du underernært så har du hyppigere infeksjoner, og infeksjonene varer lenger. Rehabiliteringsfasen kan ta tre ganger så lang tid, og det å være underernært gir en lavere livskvalitet både fysisk og psykisk, ved at man er redusert, forklarer Holst.

Bør ha noen kilo ekstra

I sin kartlegging av pasienter, har han blant annet målt kroppsmasseindeksen, såkalt BMI. En person med normalt vekt har en BMI på mellom 18,5-24,9. Ifølge Holst skal eldre over 70–75 år helst ha en BMI i øvre sjikte av det som regnet som normalvekt.

– De eldre har behov for litt ekstra vekt på kroppen for å kunne stå imot sykdom og for å kunne gjennomføre en god rehabilitering. Da tenker man at de bør ha en BMI på rundt 24-25, og at vi setter grensen for at de er i en ernæringsmessig risikosone allerede ved 22.

Senere middag og flere måltider

Som følge av Holsts undersøkelser, har Arendal kommune satt i verk en rekke tiltak for å få pasientene opp i vekt.

Olga Espegren

Olga Espegren i Arendal kommune forteller at de har hatt mye fokus på eldre og underernæring de siste årene.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Et av tiltakene er å flytte middagen til halv fire på ettermiddagen, fremfor å ha middagen klokka 12. Det gjør at appetitten øker, og det blir ikke så lang tid mellom måltidene, forteller Olga Espegren i Arendal kommune.

Over to hundre ansatte i helsetjenesten i kommunen har fått opplæring i ernæring de siste årene.

Hjemmelaget smoothie hver dag

Holst forteller at de har brukt mye tid på å kartlegge de underliggende faktorene på hvorfor pasientene ikke får i seg nok næring.

Det viser seg at miljøet man spiser i har stor innvirkning på appetitten. Et tiltak har derfor vært å dekke flere og mindre bord, slik at pasientene skal kunne sitte ved siden av noen de liker å spise sammen med.

Å måle effekten av tiltakene vil ta tid, men Holst mener det viktigste er å få opp kunnskapen og bevisstheten om tema.

Næringsdrikker

Jan Ståle Holst har jobbet mye med å finne frem til næringsrike drikker som faller i smak hos de eldre. Som en følge får pasientene nå hjemmelaget smoothie hver dag på institusjonene.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK