NRK Meny
Normal

Mange dårlige fortau i Posebyen

Mange av fortauene i Posebyen i Kristiansand er i elendig forfatning på grunn av slitasje og brøyteskader vinterstid. Nå må noe gjøres, mener velforeningen.

Dårlig fortau

Leder av velforeningen i posebyen Kari Steffensen sier noe må gjøres med de mange slitte fortauene i posebyen.

Foto: Asbjørn Berge

– Det er en stor utfordring å vedlikeholde fortauene i Posebyen. Årsaken er at det er utrolig stor variasjon i dekke. Noen steder er det skifer, andre steder brostein, naturlige heller og asfalt, sier leder av velforeningen Kari Steffensen til NRK.

Etter flere vintre med slitasje og brøyting fremstår deler av fortauene i Posebyen som en stor utfordring.

Det mener velforeningen i Posebyen som nå tar saken opp med kommunen.

Flere steder mangler det både heller og gatestein, og mange steder ligger disse også helt løse i fortauene.

Vil ikke ha betong

Bjørn Martens i Posebyen vel mener det er viktig og helt nødvendig å reparere fortauene i bydelen.

Av estetiske hensyn ønsker velforeningen at fortauene repareres ved å legge nye heller og gatestein og feste de hellene som ligger løse.

Velforeningen ønsker ikke at heller og gatestein erstattes med betong.

Reparasjon av fortauene er også viktig for sikkerheten, ifølge velforeningen.

«Vedlikeholdsarbeidet er viktig også for å få opp sikkerheten for dem som ferdes her!», skriver velforeningen i et brev til kommuneadministrasjonen.

Vanskelig og kostbart

– Det er vanskelig og kostbart å få festet løsnede heller på fortauene med skiferbelegg og på grunn av begrensede bevilgninger er vi nødt til å foreta enklere reparasjoner med betong.

Det sier avdelingsleder i ingeniørvesenet Per Kjelsaas, som inviterer til et møte mellom kommunen og velforeningen etter sommeren for å diskutere fortaus-problemene.

Han sier at fortauene i Posebyen er av veldig varierende standard og kvalitet.

Det er både kuppelsteinsbelegg, asfalt, skiferheller og betong.

I årene som kommer vil det bli utført mye graving i gatene i Posebyen for å bytte og reparere vann- og avløpsledninger.

Skal i møte

Kommunen ønsker derfor nå en dialog med velforeningen om hvilke fortau som bør utbedres samtidig med det andre gravearbeidet som skal gjøres i tiden som kommer.

– Vi er veldig glade for at kommunen vil møte oss. Vi håper på å finne gode løsninger sammen med kommunen, sier Steffensen.

– Mange turister er innom Posebyen og det er derfor viktig å ta vare på det estetiske, sier hun.

«Ingeniørvesenet ønsker et fortausbelegg som fungerer for alle typer gående og som tåler trafikk av brøyte- og feiebiler. Samtidig må det ha estetiske kvaliteter som harmonerer med Posebyens egenart. Byantikvaren må naturlig kobles inn i dette», skriver avdelingsleder Per Kjelsaas i sitt svar til Posebyen vel om fortauene i bydelen.