Hopp til innhold

Dobling i antall bekymringsmeldinger

Det har vært en dobling i antall bekymringsmeldinger til barnevernet i Evje og Hornnes de siste to årene. Stadig flere saker handler om barn i relasjoner med vold og rus.

Bjørn Ropstad, ordfører i Evje og Hornnes

Ordfører i Evje – og Hornnes, Bjørn Ropstad, innrømmer at det er behov for flere folk i barnevernet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Barnevernsleder May Brit Stenjor sier arbeidsmengden har vært så stor at de ikke har klart å følge opp alle sakene.

– Det er barn som ikke får den hjelpen de har krav på for å ha en trygg og god oppvekst, forteller Stenjor til NRK.

Flere saker, men ikke flere ansatte

Barnevernet i Evje og Hornnes har vært begravd i saker, uten at det har blitt flere ansatte. En dobling fra 2010 til i fjor, gjorde at barna og familiene ikke fikk den hjelpen de trengte, forteller barnevernslederen.

– Det var fryktelig. Vi så at vi måtte gjøre enda mer. Men døgnet har ikke mer enn 24 timer, sier hun.

Les også:

Det fortsetter å øke med bekymringsmeldinger.

Hittil i år har tallet oversteget antall bekymringsmeldinger for hele første halvår i fjor. Kommunen har derfor satt inn en ekstra stilling frem til juni.

Barn i voldelige relasjoner

Stenjor sier mange av sakene gjelder små barn i voldelige relasjoner, saker som krever tett oppfølging.

– Det kan tenkes at en familie med stort behov for oppfølging og veiledning bare kan få oppfølging en gang i måneden fordi vi ikke har tid til å tilby mer intensiv veiledning. Det gjør at vi ikke får den kontinuiteten i det, og vi får heller ikke gitt hjelpen så fort vi ønsker, fortviler barnevernslederen.

Ordfører i Evje – og Hornnes, Bjørn Ropstad, er bekymret over de mange sakene, og til høsten skal barnevernets organisering opp til politisk behandling. Han erkjenner at det er et behov for flere folk.

– Jeg tror det er helt avgjørende at vi har så tett kontakt og et så tett fokus på dette slik at vi klarer å fange opp det som er problemet og deretter gjøre noe med det, sier Ropstad.

– Må følges opp tett

Kommunen har satt inn ekstra ressurser denne halvdelen av året. Kan det bli aktuelt med enda flere ansatte i barnevernet?

– Ja, dette må vi følge tett. Det er ufattelig viktig at vi klarer å få fokus på denne problemstillingen, sier ordføreren.

Les også: