Normal

Må vente enda lenger på DAB-radio i tunnel

Det blir likevel ikke DAB-dekning i Statens vegvesens tunneler i Region Sør til sommeren, som tidligere lovet.

Ingen DAB-signal i tunnelene

Bilister må fortsatt velge FM i tuneller i Sør-Norge, også etter sommeren.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Vegvesenet har fått kritikk for at det har gått for sakte å bygge ut DAB-nettet i tunnelene. Blant annet har bilbransjen etterlyst utbygging raskt.

Tordis Vandeskog

Seksjonsleder Tordis Vandeskog i Statens vegvesen.

Foto: NRK

Statens vegvesen Region Sør lovet DAB-dekning i tunnel sommeren 2015. Så ble det utsatt til sommeren 2016, før det nå igjen er utsatt til 1. desember 2016. Det er bare et halvt år før FM-nettet stenges i Norge.

Seksjonsleder Tordis Vandeskog i vegvesenet lover å rekke det før FM-nettet slukkes.

– Dette skal vi ha på plass i god tid før FM-nettet slås av. Når jeg sier 1. desember, så er det veldig sikkert at vi får det til. Og dersom det blir forsinkelser, så er det i alle fall ikke snakk om forsinkelser på et halvt år.

Vil ikke unnskylde

Vandeskog finner ikke grunn til å unnskylde utsettelsene.

– Nei, vi har gjort dette så fort vi kunne, og i henhold til avklaringer fra sentralt hold. Vi har levert det vi kunne og trodd at vi skulle klart det før, men har ikke klart det, sier Vandeskog.

DAB øker sikkerheten

Nyere biler er utstyrt med DAB-radioer. De virker ikke i tunneler. Kommunikasjonssjef Mari Hagerup i Norsk Digitalradio AS sier DAB-dekning i tunnel er viktig, fordi det øker sikkerheten for bilistene.

Mari Hagerup

Kommunikasjonssjef Mari Hagerup i Norsk Digitalradio AS.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Ved omlegging til digitale radionett får man automatisk høyere beredskap når det gjelder sikkerheten i tunnel. Det er flere kanaler i tunneløpet og man kan gjøre varsling over alle radiokanaler, sier Hagerup.

Bilbransjen på Sørlandet har tidligere uttrykt bekymring for sjåfører som fikler med DAB-radioen når de kjører i tunneler for å få inn FM-signaler. Det liker Vandeskog i Statens vegvesen dårlig.

– Det er viktig at folk har fokus på kjøringen og tenker trafikksikkerhet, spesielt i tunneler. De som kjører i områder med mye tunneler må høre på FM inntil DAB er på plass, sier Vandeskog.

Ikke bekymret

Kommunikasjonssjefen i Norsk Digitalradio sier det er Statens vegvesens ansvar å få DAB-dekning i tunnll før FM-signalene stenges på Sørlandet i juni 2017.

– Dette er en stor utbygging for vegvesenet. Når de lover at dette vil være på plass før FM-nettet slukkes, føler vi oss trygge på at tunnelene blir ferdig i tide, sier Hagerup.