Må velge mellom hus eller pus

Elin Haugstoga er mye alene, og har legeerklæring på at katten gir livskvalitet. Men om hun ikke kvitter seg med Sara, blir leiligheten tvangssolgt.

Elin Haugstoga må enten kvitte seg med katten eller huset.

Aust-Agder tingrett slo fast at Elin Haugstoga ikke kan ha katt i borettslaget, selv om hun har legeerklæring på at katten har en positiv effekt på henne.

Foto: Leif Dalen / Leif Dalen

Katten Sara smyger seg rundt Elin Haugstoga. De to er mye alene i leiligheten.

– 80 prosent av livet blir tilbrakt på sofaen, sier Haugstoga. Hun er uføretrygdet som følge av helseutfordringer.

Haugstoga flyttet inn i Ramsdalen borettslag i Tvedestrand i 2016. Da hadde hun med seg katten Sara på flyttelasset. I borettslaget er det imidlertid forbudt med dyr. Derfor gikk hun til fastlegen for å få dokumentert kattens positive helseeffekter.

– Katten Sara betyr absolutt alt for meg, sier matmor.

Haugstogas fastlege skrev en erklæring hvor det går fram at katten virker beroligende på matmor, og at den gir høyere livskvalitet.

Men til tross for denne attesten ble søknaden om dyrehold avslått av borettslaget.

60 år gamle Elin Haugstoga har lege-erklæring på at katten hennes gir henne en bedre helse. Men i borettslaget i Tvedestrand er det ikke lov å ha dyr. Nå har saken vært behandlet av retten, og Elin må nå velge mellom å beholde huset eller katten.

60 år gamle Elin Haugstoga har legeerklæring på at katten hennes gir henne en bedre helse. Men i borettslaget i Tvedestrand er det ikke lov å ha dyr. Nå har saken vært behandlet av retten, og Elin må nå velge mellom å beholde huset eller katten.

Dommen

Saken endte dermed i retten. Haugstoga tapte saken mot borettslaget. I dommen går det fram at hun ikke kan ha katt.

Haugstogas argumenter holdt ikke i retten.

– På grunn av legeerklæringen regnet jeg med at jeg ville møte forståelse for katteholdet.

Nå må matmor betale saksomkostningene. De er på 120 000 kroner.

Ulemper for borettslaget

Torleiv Drangsland er advokat for Ramsdalen borettslag. Han viser til dommen.

– Retten er kommet til at hennes gode grunner må vike for de ulempene det medfører for andre, sier Drangsland.

Han ramser opp ulempene:

– Graving i blomsterbed, avføring, urin og lukt som beboerne oppfatter som skjemmende, sier advokaten.

Advokat for borettslaget, Torleiv Drangsland.

Advokat Torleiv Drangsdal sier at retten mener ulempene med katta er større enn Haugstogas gode grunne til å ha katt.

Foto: Leif Dalen / NRK

Flere dyreeiere i borettslaget

Harald Salte bor i samme borettslag. Han har hund og er nå frustrert.

– Jeg har ei bikkje som jeg ikke kan ha. Da må andre ta seg av bikkja, forteller Salte.

Lesere av Tvedestrandsposten har engasjert seg i saken. Nå er det satt i gang kronerulling for å støtte Elin Haugstoga.

Distriktslederen i Huseiernes Landsforbund, Cecilie Thorbjørnsen er overrasket.

– Jeg er overrasket over utfallet i dommen. I utgangspunktet bør styret opptre veldig varsomt når det foreligger legeerklæring. Slike saker bør være unødvendig for rettsapparatet, mener Thorbjørnsen.

Cecilie Torbjørnsen Huseiernes landsforbund

Cecilie Thorbjørnsen i Huseiernes landsforbund.

Foto: Leif Dalen / NRK