Må trolig dekke til sjøbunnen

Det kan bli satt i gang et omfattende arbeid med å dekke til sjøbunnen innerst i Fedafjorden i Kvinesdal. Undersøkelser viser at et område på hundre tusen kvadratmeter kan bli dekket til, fordi sjøbunnen er forurenset.

Terje Aamot

Prosjektleder Terje Aamot i Rene Listerfjorder sier vannkvaliteten er blitt bedre i fjordene, men fortsatt ligger gamle miljøgifter på fjordbunnen både i Kvinesdal og Flekkefjord.

Foto: Lars Eie / NRK

I løpet av de siste årene er det gjennomført flere undersøkelser av fjordene i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal.

Undersøkelsene er gjort av bedrifter, Staten, kommunene og Fylkesmannen, og viser at vannkvaliteten er bra, men at bunnen i fjordene i Lister-regionen fortsatt er forurenset flere steder.

Kreftfremkallende stoffer

I Leirvika i Fedafjorden er det funnet kvikksølv og PAH, som blant annet kan være kreftfremkallende.

–- Det ble funnet såpass høye konsentrasjoner av kvikksølv og PAH i Leirvika at prosjektet anbefalte at det ble laget en tiltaktsplan, sier prosjektleder Terje Aamot i Rene Listerfjorder.

Et av tiltakene som foreslås er å dekke 100 000 kvadratmeter av sjøbunnen med sand for å kapsle inn de giftige stoffene.

– Det fører til at miljøgiftene blir isolert, så de ikke medfører fare verken for mennesker eller organismer, sier Aamot.

Sand brukt i Farsund

I Farsund ved Engøy ble det avdekket PCB i bunnsedimentene, en forurensning som kom fra en nedlagt slipp. PCB kan medføre svekket immunforsvar, noe som øker mottakelighet for infeksjoner og sykdommer.

Men her er tiltak satt i gang allerede. Området er det nå dekket til med sand, opplyser Aamodt.

Analysen for fjordene i Flekkefjord blir ikke klare før i høst. Men Mattilsynet råder folk til ikke å spise lever fra fisk fra dette området.

– Men krabber og fisk kan spises, sier Aamodt.

– Bedre enn på 80-tallet

Det blir opp til Fylkesmannen og Klima- og forurensningsdirektoratet å avgjøre hva som skal skje i Leirvika. Det er heller ikke besluttet hvem som skal dekke utgiftene med å fjerne eller kapsle inn de giftige stoffene.

Det som ligger på sjøbunnen kan være giftig for mennesker og dyr, og kan spre seg på havbunnen. Men forholdene i fjordene er langt bedre enn tidligere, ifølge Aamot.

– Forurensningen er mye mindre nå enn på 80-tallet. Det var en anbefaling om å ikke spise blåskjell inne i Fedafjorden, men nå kan de spises, sier Aamodt.