Må slutte med 365 dagers egenmelding tross gode resultater

Ansatte i Mandal kommune får ikke fortsette ordningen med å skrive ubegrenset antall egenmeldinger. Arbeids- og sosialdepartementet har avslått søknaden om å fortsette.

Mandal oversikt bymiljø trehus

Mandal kommune har vært en mønsterkommune som har klart å redusere ansattes sykedager betydelig.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Dette er både overraskende og leit, sier personalsjef i Mandal kommune, Siren Vetnes Johannesen.

I løpet av 10 år har kommunen gått fra å være en versting på sykmeldingsstatistikken til å bli en arbeidsplass med vel to prosent færre sykedager enn landsgjennomsnittet.

Det var avisen Lindesnes som først omtalte saken.

Statssekretær Morten N. Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet skriver i en mail til NRK at det er full mulig å drive god sykefraværsoppfølging uten å ha et egenmeldingsprosjekt.

– De handler om tettere oppfølging, dialog og tidligere inngripen, og tilrettelegging for arbeid ved sykdom, skriver Bakke.

Siren Vetnes Johannessen

Siren Vetnes Johannessen er personalsjef i Mandal kommune, og var med og startet det såkalte Tilltisprosjektet for ti år siden.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Sykefraværet ble redusert

De ansatte i Mandal kommune har hatt mulighet til å sykemelde seg selv med egenmelding i inntil ett år.

I 10 år har de kommunalt ansatte hatt mulighet til å prøve seg frem i arbeidet og justere egenmeldingen opp eller ned alt etter hvor friske de føler seg.

Lederne har vært pålagt å følge den enkelte tett opp.

– Resultatet var så oppløftende at jeg ble innkalt til daværende statsminister Jens Stoltenberg for å fortelle om erfaringene, sier Vetnes, som da var leder for Tillitsprosjektet.

God bedring. Tillitsprosjektet

"God bedring". Plakat på døra inn til kontoret til personalsjefens kontor.

Foto: Anne Wirsching / NRK

10 andre forsøk

På bakgrunn av erfaringene i Mandal satte regjeringen i gang 10 andre mindre forsøksprosjekter. Nå er de evaluert og erfaringene har vært blandede.

Statssekretær Bakke skriver at det ikke er klare, faglige argumenter for at kommunene skal fortsette med utvidet egenmeldingsrett for sine ansatte.

Morten Bakke

Statssekretær Morten N. Bakke.

Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

– Ordningen i seg selv har ikke påvirket sykefraværet, men bruken av gradert sykefravær har økt og ført til en tettere oppfølging i forsøksvirksomhetene. En annen konklusjon er at utvidet egenmeldingsrett har hatt en svak negativ effekt på samarbeidsforhold, tillit og støtte i virksomhetene, skriver Bakke.

Egenmelding 365

10 virksomheter forsøkte samme egenmeldingsordning som Mandal har hatt. Forsøket er nå evaluert.

Foto: Skjermdump

– Ikke sammenlignbart

Siren Vetnes Johannessen sier at forsøkene som er omhandlet i rapporten, ikke kan sammenlignes med opplegget i Mandal.

– Bedriftene var relativt små, og forsøket varte i bare to år. Vi har holdt på i 10 år og har gode resultater.

Vetnes mener at egenmeldingsprosjektet har bedret kulturen i kommunen.

– Det har handlet om relasjoner, holdninger og tillit. Opplegget har ført til at folk har tatt større ansvar for egen helse, sier Vetnes

Rådhus Mandal

Mandal kommune har vært en mønsterkommune som har klart å redusere ansattes sykedager betydelig.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Ros til Mandal

Til tross for at kommunen ikke får fortsette med utvidet egenmeldingsrett, takker statssekretæren Mandal kommune for å ha bidratt med viktig og nyttig kunnskap ved å prøve ut ordningen.

– Jeg håper også at Mandal vil fortsette å drive god sykefraværsoppfølging av sine ansatte – selv om de ikke lenger har et egenmeldingsprosjekt, skriver Bakke.

Mandal har klart å få ned sykefraværet blant kommunale ansatte.

Mandal kommune lykkes med å få ned sykefraværet blant ansatte. Se video fra NRK Sørlandet 2010.