- Tullete terrortiltak for gjødsel

Det skal bli strengere regler for lagring av gjødsel, for å forhindre at noen lager bomber av det. Bondelaget reagerer kraftig.

Lederen av bondelaget i Aust-Agder reagerer på at bøndene nå kan bli pålagt å bygge kostbare lager for å sikre gjødsel. Sikkerhetsmyndighetene er i gang med å lage regler for gjødselsikring etter 22. juli.

– Jeg synes det er stein, stokk tullete i forhold til 22. juli, sier fylkesleder av Norges Bondelag i Aust-Agder Erik Fløystad.

Bomben som gikk av i regjeringskvartalet i Oslo 22. juli 2011, var laget av gjødsel. Derfor skal reglene for oppbevaring av gjødsel endres.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) starter nå arbeidet med å lage en ny forskrift for lagring av gjødsel.

– Tullete kostnad

Erik Fløystad

Leder av Bondelaget i Aust-Agder, Erik Fløystad, synes det er noe tull med ytterligere sikring av gjødsel.

Foto: Leif Dalen / NRK

Men Fløystad kan ikke forstå at økt sikring på hans gård skal forhindre terror:

– Du skal fortsatt kunne bruke automatvåpen, men ikke håndtere gjødsel slik man alltid har gjort det.

– Mange må investere. Det er kun utgifter, ingen inntekter. Det vi leter etter er måter å kutte kostnadene på, for inntektene ser ikke ut til å øke, sier Fløystad til NRK.

Sikrere lagring skal gjelde i hele kjeden fra produsent og grossist til sluttbruker. Arbeidet med forskriften ble innledet i høst med kampanjen "Sikker lagring" på DSBs egen nettside og Facebook. De ba om innspill fra spesielt bønder, og det kom inn over 100 svar.

Kan bli krav til gjerde

Økt sikring kan innebære krav om et eget bygg for gjødsel. Etter det NRK kjenner til, kan det også bli krav om gjerde og det kan bli begrensninger på hvor mye man kan oppbevare. Dette er for øyeblikket ganske åpent, og skal avklares i arbeidet med forskriften.

DSB gir i dag et generelt råd om sikker oppbevaring.

"Du har ansvar for at uvedkommende ikke får tilgang til din gjødsel. For å hindre tilgang, kan du låse den inne eller ha den under daglig oppsyn. For eksempel på tunet eller synlig fra vinduer."

Hovedpoenget er at gjødsel som kan brukes til å lage en bombe, skal være vanskelig for uvedkommende å få tilgang til.

– Det er småtteri av gjødsel som skal til. Har du uærlige hensikter, får du tak i den på mye enklere måter enn å stjele den, sier Fløystad.

Avdelingsleder i DSB Siri Hagehaugen sier det blir et sett med tiltak, med alt fra sikring til årvåkenhet.

22. juli utløste krav om mer sikring

"Slik gjødsel skal oppbevares på et sted som er lite tilgjengelig for allmennheten" er dagens generelle råd fra DSB.

Hagehaugen avviser at sikkerheten rundt gjødsel blir overdreven:

Siri Hagehaugen

Siri Hagehaugen i DSB jobber med å få til sikrere lagring av gjødsel, for å forhindre terror.

Foto: Philip Hofgaard

– 22. juli viste oss at dette kan skje i Norge, så vi fikk et annet bakteppe for disse reglene.

– Hvor stor er faren for at det kan misbrukes igjen?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Det jeg tar utgangspunkt i, er at visse typer gjødsel kan brukes. Så må vi gjøre det vi kan for å hindre at det havner i feil hender.

– Hvor farlig kan gjødsel være?

– Det så vi 22. juli.

Prøver å gjøre det rimelig

DSB understreker at de ønsker å finne løsninger sammen med bøndene.

– For å se om det finnes løsninger, som ikke blir så dyre før bøndene. Kanskje de med små endringer av sin drift kan gjøre at samfunnssikkerheten heves, sier Hagehaugen.

Regelverket vil gjelde lagring av mineralgjødsel med mer enn 16 prosent nitrogen fra ammoniumnitrat.

– I hele Europa jobbes det med å sikre enkelte kjemikalier, som kan brukes til produksjon av bomber. Enkelte typer gjødsel kan brukes til det. Derfor ser vi på regler for å sikre de, sier Hagehaugen.

DSB tar nå med seg innspillene fra bønder og bransje i det videre arbeid med å lage en forskrift, som skal ut på høring til våren.

DSB anslår at det årlig omsettes 450.000 tonn gjødsel i Norge. Bondelagsleder Fløystad i Aust-Agder bruker alene 25 tonn årlig.

Forskriften for sikker lagring skal tre i kraft 2. september 2014. Tilsvarende skal på plass i hele EØS-området.

Fra 17. november 2011 ble det forbudt for andre enn profesjonelle brukere å ha tilgang til mineralgjødsel med over 16 prosent nitrogen fra ammoniumnitrat. Slikt skal ikke selges til privatpersoner.

Regjeringskvartalet etter bombe 22. juli 2011

Regjeringskvartalet etter bombe 22. juli 2011

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix