NRK Meny
Normal

Må rydde opp i mobbe-saken

Arbeidstilsynet varsler pålegg om at Kvinesdal kirke må rydde opp i det dårlige arbeidsmiljøet.

Video 29667631-63c8-4bd5-9b31-77a70f8d5a66.jpg

SE VIDEO: Arbeidsmiljøet i Kvinesdal kirke har vært dårlig i mange år. Nå pålegger Arbeidstilsynet partene å ordne opp i konfliktene.

I Arbeidstilsynets varsel om pålegg går det fram at det i mange år har vært samarbeidsproblemer mellom sogneprest Leiv Gunnar Skiftun og andre ansatte i Kvinesdal kirkelige fellesråd.

– Alle slike personkonflikter er litt triste og vanskelige, og kanskje spesielt når det gjelder kirken, sier tilsynsleder Paul Bjarne Nerheim i Arbeidstilsynet til NRK.no.

Paul Bjarne Nerheim

Paul Bjarne Nerheim i Arbeidstilsynet sier arbeidsgiverne må sørge for at de ansatte i kirka i Kvinesdal får et forsvarlig miljø på jobb.

Foto: Anne Wirsching/NRK

Det skal spesielt være mistillit og dårlig kommunikasjon mellom kirkevergen og sognepresten som skaper den dårlige stemninga. Men samarbeidsproblemene virker også negativt inn på arbeidsmiljøet til de fleste ved kontoret.

– Grovt sett kan vi si at det er et samarbeids- og kommunikasjonsproblem mellom sognepresten og kirkevergen. Det har ført til at vi har fått tilbakemelding fra ansatte om at dette går ut over arbeidsmiljøet og at man derfor bør ta tak i det, sier Nerheim.

Beskyldninger om mobbing

Det var Kvinesdal kirkelige fellesråd som kontaktet Arbeidstilsynet om konflikten.

I november gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsynsmøte der det kom fram at både kirkevergen og sognepresten oppfattes som lite samarbeidsvillige. Partene beskylder hverandre gjensidig for å være hovedproblemet til konflikten og ser i liten grad sin egen rolle og forbedringsområder.

En kirketjener opplever også at han til tider blir mobbet av sognepresten, og flere andre medarbeidere har også opplevd sårende enkeltepisoder i sitt
forhold til sognepresten. Flere av episodene skal ha utspring i hvordan arbeidet skal utføres på, ifølge Arbeidstilsynet.

Personalsjef i bispedømmerådet, Torbjørn Køhn, sier de tar beskyldningene om mobbing alvorlig.

Torbjørn Køhn

Personalsjef i bispedømmerådet, Torbjørn Køhn, sier de lenge har hatt en konflikt i Kvinesdal.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Vi har hatt en arbeidskonflikt over lang tid i Kvinesdal. Vi har aldri behandlet dette som en mobbesak, men når noen tar opp temaet mobbing tar vi det på alvor. Så må vi prøve å finne ut om det er noe i det, og løse det på best mulig måte, sier Køhn.

En lang konflikt

Tilsynet skriver at det dårlige arbeidsmiljøet strekker seg helt tilbake til 2006. Det er ikke unormalt at slike konflikter pågår over lang tid, ifølge tilsynsleder Paul Bjarne Nerheim.

– For det første håper man at det ordner seg i løpet av tiden, men det gjør det normalt ikke. For det andre er det kanskje litt vanskelig å gå inn i disse sakene.

Nerheim sier kirkens organiseringen med to ulike arbeidsgivere for sognepresten og de andre kirkeansatte legger opp til konflikter.

– Det er to linjer som går ganske parallelt. Når man har to arbeidsgivere inn i samme flokk, ligger det en kime til konflikt der.

– Sognepresten har nå fått mindre innflytelse innenfor kirken enn i gamle dager. Det kirkelige fellesråd har fått større innflytelse over aktiviteten. Dette kan nok for de fleste som har jobbet i Den norske kirke en tid, være en utfordring.

Må sørge for bedre miljø

Nå ber altså Arbeidstilsynet Agder bispedømmeråd, som er prestens arbeidsgiver, og Kvinesdal kirkelig fellesråd, som er de andre kirkeansattes arbeidsgiver, om å rydde opp.

Arbeidstilsynet vil ha tilbakemelding fra de to arbeidsgiverne om hvilke tiltak og kontrollrutiner arbeidsgiverne har satt i gang for å sikre et forsvarlig miljø på jobb.

Tilsynet vil ha skriftlig tilbakemelding fra partene senest 21. januar, og partene har frist på seg til 1. april med å ordne opp.

– Vi ber dem om å samarbeide på en slik måte at det ikke går ut over arbeidsmiljøet. Hvordan de skal klare det blir opp til fellesrådet og bispedømmerådet, sier Nerheim.