Må rive brygge i Grimstad sentrum

Terje Vigen-brygga sentralt i Grimstad er i så dårlig forfatning at den må rives, og det haster med å få ny brygge før sommeren.

Terje Vigen brygga i Grimstad

Terje Vigen brygga er en del av strandpromenaden i Grimstad. Nå skal den rives og bygges ny.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Det sier prosjektleder i Grimstad kommune, Tommy Egge.

– Undersøkelser har vist at det er problemer med pælene. Kaifronten under brygga er i en slik forfatning at det raser ut mellom den gamle mur- og steinfyllingen, forklarer Egge.

Terje Vigen brygge

Slik skal den nye Terje Vigen-brygga bli seende ut.

Foto: Knut Martin Johnsen

Den 33 meter lange Terje Vigen brygga er en del av strandpromenaden i Grimstad sentrum, og blir flittig brukt om sommeren.

Ny brygge vil koste rundt 2,75 millioner kroner, og prosjektleder Tommy Egge håper den kan stå ferdig før turistsesongen starter.

– Det er ingen umiddelbar fare for at brygga skal rase sammen, med vi håper å få gjort de nødvendige arbeidene før ny båtsesong i april/mai.

Brygga er en viktig del av promenaden, og turistkontoret har sine båter fortøyd der.

– Så vil gjerne ha det gjort før båtene kommer på vannet, sier Egge.

Politikerne skal behandle saken i kommunestyret den 30. januar.

Falleferdig brygge

Den gamle Terje Vigen brygga i Grimstad er i så dårlig forfatning at den må rives.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK