- Barn og unge som sliter psykisk må få hjelp om sommeren

– Kommunene må prioritere tilbudet til barn og unge som sliter psykisk om sommeren, mener Venstre-politiker, Kristin Øygarden. Hun er kritisk til at mange behandlingstilbud blir stengt om sommeren.

Kristin Øygarden om Alarmtelefonen

Venstre-politiker, Kristin Øygarden er kritisk til at mange behandlingstilbud i kommunene stenger om sommeren.

Foto: NRK

NRK Sørlandet fortalte fredag om flere barn og unge med psykiske problemer som har ringt Alarmtelefonen i sommer. Årsaken er at mange får problemer når det ordinære behandlingstilbudet stenger i ferien.

– Uforsvarlig

– Det er tragisk å lese om alle de fortvilte unge menneskene som ringer Alarmtelefonen, sier Kristin Øygarden, 2.-kandidat for Venstre i Aust – og Vest-Agder.

– Dette er en prioriteringssak. Andre tilbud som for eksempel operasjonsstuer blir jo ikke stengt om sommeren. Tilbud for barn og unge er tydeligvis ikke så viktig. Det synes jeg er uforsvarlig, sier Venstre-politikeren til NRK.

Alarmtelefonen for barn og unge administreres fra Kristiansand. Så langt i sommer har pågangen fra ungdom mellom 13 og 18 år, som sliter psykisk, toppet seg.

Det forteller informasjonsarbeider i Alarmtelefonen, Sylvia Obuchowicz.

– Barn og unge forteller at behandlerne deres har tatt ferie og at de må vente til over sommeren med å få et behandlingstilbud. Mange opplever det som tøft og vanskelig, sier Obuchowicz til NRK.

Gjør situasjonen verre

– Vi vet at ferier og høytider er verre enn ellers. Når døra samtidig smeller igjen på hjelpetiltakene er det med på å gjøre situasjonen verre for dem som trenger hjelp, sier Øygarden.

Hun mener at sommeravviklingen i kommunen må planlegges slik at barn og ungdommer som trenger det ikke blir helt uten tilbud om sommeren.

– Venstre ønsker en videreføring av opptrappingsplanen for psykisk helse med spesielt fokus på barn og unge. Vi ønsker å gi kommunene mer ressurser til arbeid med psykisk helse, blant annet ved å opprette et lavterskel psykologtilbud i kommunene, som man kan oppsøke uten henvisning fra lege. Begge disse tiltakene vil hjelpe disse ungdommene, sier hun.

Bør være ekstra på vakt om sommeren

Øygarden tror sommeren kan være en sårbar tid for mange barn og unge.

– Sommeren er en lang periode der det ofte skjer mye i unge menneskers liv. Hvert år rapporteres det om nyrekrutteringer til Plata-miljøet i sommerferien, noe som burde gjøre at vi er ekstra på vakt for gruppen av unge som sliter.

– Vi vet at ferier i likhet med høytider er ekstra vanskelig for dem som sliter, og det er ikke rart at Alarmtelefonen får økt pågang. Det er ekstra ille å ha det vondt når resten av verden poster bilder av ferielykke på Facebook, og later til å ha det helt topp, sier hun til NRK.