Må leve med fjøslukt

Naboene til fellesfjøset på Jåbekk i Mandal må fortsatt leve med luktplager fra fjøset.

Ku

Naboene må fortsatt leve med fjøslukta fra fellesfjøset på Jåbekk. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Kari Løberg Skår

Mandal kommune har tidligere gjort et vedtak på at de som driver fellesfjøset må redusere lukten snarest.

Men fylkeslegen i Vest-Agder har omgjort vedtaket til Mandal kommune og naboene må derfor fortsatt leve med fjøslukta en tid til.

Nå har Jåbekk samdrift, som driver fjøset, fått en frist til utgangen av året med å finne en løsning på problemet.

Klaget på lukt i to år

Kristian Hagestad

Fylkeslege Kristian Hagestad vil ha en grundigere vurdering av luktproblemene fra fellesfjøset i Mandal.

Foto: Liv Eva Kirkesæther / NRK

Runar Jåbekk er en av de nærmeste naboene til fellesfjøset og har levd med luktproblemet i to år.

Han og totalt 20 naboer til Jåbekk samdrift i Mandal har skrevet under på et protestbrev og mener at luktplagene har vært uforholdsmessig store for de som bor i området.

– Når vinden står ugunstig til så kan man ikke tørke klær utenfor huset for da setter lukten seg i klærne og det er også umulig å lufte i huset på grunn av lukta, sier Jåbekk til NRK.

Han sier lukten spesielt er et stort problem om sommeren.

Fylkeslegen i Vest-Agder, Kristian Hagestad, sier begges interesser må vurderes mer utførlig før det fattes et endelig vedtak i denne saken.

– Begges interesser må vurderes mot hverandre mer utførlig enn det som var gjort i grunnlaget fra Mandal kommune og kommuneoverlegen, sier Hagestad til NRK.

Dermed må naboene fortsatt vente på at det skal bli en løsning på luktproblemene fra fellesfjøset.