Her kan det bli fritt fram for sommergjester

Boplikten kan forsvinne i Tvedestrand sentrum, men andre steder i kommunen kan den bli utvidet.

Tvedestrand sentrum

Her, i det gamle, historiske sentrum, er det i dag boplikt. Men det kan det nå bli slutt på. De gamle husene kan komme til å bli sommerhus, helt lovlig.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det politiske utvalget som har vurdert den omstridte boplikten i Tvedestrand, vil ikke lenger ha boplikt i den vernede delen av Tvedestrand sentrum.

Imidlertid vil utvalget utvide ordninga til å gjelde størstedelen av kyststripa.

Boplikt i sentrum og på øyene

Tvedestrand innførte boplikten for hele kommunen på 1980-tallet, men boplikten ble opphevet i store deler av kommunen i 2005.

Tvedestrand sentrum

Forfallet i deler av gamle sentrum er godt synlig.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Siden den gang har det bare vært boplikt på øyene Lyngør, Borøya og Sandøya, i tillegg til i den gamle bebyggelsen i Tvedestrand sentrum.

Likevel står mange av husene i sentrum tomme om vinteren. Mange av dem mangler også vedlikehold, og det er en av grunnene til at mange har tatt til orde for å oppheve boplikten i sentrum.

Stor uenighet

I dag presenterte utvalget, som består av Erling Holm (Høyre), Aasulv Løvdal (Tvedestrand Tverrpolitiske Liste) og Geir Grimsland (Arbeiderpartiet), sine forslag.

Sjønære boliger Krokvåg, Tvedestrand

Mange sjønære boliger i Tvedestrand er i dag fritidsboliger. Det ønsker utvalget å endre på.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Uenigheten er stor, men flertallet vil fjerne boplikten i sentrum av Tvedestrand.

Samtidig er det flertall for å innføre boplikt i kystsona, unntatt rundt Tvedestrand sentrum.

Etter at boplikten forsvant har nemlig de fleste av de gamle, sjønære eiendommene som er blitt solgt i Tvedestrand, blitt til fritidsboliger.

På idylliske steder som Krokvåg, Sagesund, Dypvåg og Normannvik står flere hus tomme vinteren igjennom. En del av dem er arvet, men mange er også blitt solgt til høystbydende.

– Eneste verktøy vi har

Aasulv Løvdal vil ha mer boplikt langs kysten.

– Boplikt er ikke et spesielt ønsket virkemiddel, men når vi ser at plan- og bygningsloven ikke har verktøy som kan anvendes tydelig nok, så er det faktisk slik at boplikt er det eneste verktøyet som kommunen selv kan bruke.

– Man kan betrakte det som et negativt verktøy, men det er det vi har, hvis vi vil at det skal være boliger i disse områdene, sier Løvdal.

Boplikt-utvalg Tvedestrand

Geir Grimsland (Arbeiderpartiet), Aasulv Løvdal (Tvedestrand Tverrpolitiske Liste) og Erling Holm (Høyre) har på vegne av kommunestyret i Tvedestrand vurdert den omstridte boplikten og leverte i dag sin rapport. Forslagene legges nå fram for kommunestyret og skal deretter ut på høring.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Tror ikke boplikt har betydning

Høyres Erling Holm vil ikke ha boplikt, hverken i sentrum, eller i strandsona.

– Jeg mener at ut fra tallmaterialet som foreligger, som er hentet fra Statistisk sentralbyrå, så har ikke boplikt hatt noen betydning i Tvedestrand. I alle fall ikke noen signifikant betydning.

– Som eksempel ble boplikt innført på Lyngør i 1980, og befolkningsnedgangen før 1980 var mindre enn etter 1980, så etter min oppfatning kan det ikke påvises at boplikten påvirker befolkningsutviklingen i nevneverdig grad, sier Holm.

Han frykter ikke at sentrum skal bli et turiststed.

– Jeg kan se for meg at det blir et innslag av utenbys eiere i sentrum, som ikke bruker boligene hele året. Det synes jeg er en lav pris, dersom det kan føre til en oppgradering av den nedre bydelen, som ikke ser bra ut nå, sier Holm.

Forslagene legges nå fram for kommunestyret. Deretter skal de ut til høring i åtte uker. En avgjørelse vil derfor ikke bli tatt før på vårparten.

Fortsatt imot boplikt

Ordfører Jan Dukene (Tvedestrand Tverrpolitiske Liste) har hele tida vært klar på at han er imot boplikt.

Jan Dukene

Ordfører Jan Dukene ønsker boplikten i Tvedestrand bort.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han mener ordningen er gammeldags og ikke fungerer.

– Jeg mener det er riktig å fjerne boplikten i sentrum, det står jeg for ennå.

– Men hva med å utvide i strandsona?

– Det er jo det som ligger i noen av forslagene, men jeg har hele tida sagt at jeg er imot boplikt, sier Dukene.