Må i fengsel etter voldsepisoder

En 42-åring må sone 120 dager i fengsel, etter vold mot to kvinner i Mandal, skriver Lindesnes. Mannen har vært domfelt 15 ganger tidligere og er i tillegg ilagt en rekke forelegg, blant annet for narkotikakriminalitet, kroppskrenkelser og trusler.