NRK Meny
Normal

Krevde god helse for å stå i kassen på Joker

Joker i Kristiansand søkte etter ansatte med god helse. Arbeidstilsynet mener annonsen er betenkelig. Etter at NRK tok opp saken ble annonsen fjernet fra butikken.

Må ha god helse

På Joker Gimle måtte man som jobbsøker være ærlig, fleksibel, møte punktlig, være kundevennlig, effektiv og ha god helse.

Foto: Montasje: Kari Løberg Skår

Joker Gimle

Joker Gimle ligger i samme bygg som Spicheren treningssenter.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK
Deltidsjobb Joker

På plakaten ber Joker Gimle blant annet om at søkere må ha god helse.

Foto: Montasje: Kari Løberg Skår / NRK

Joker Gimle i Kristiansand, som ligger i samme bygg som Spicheren treningssenter, søker to til tre nye medarbeidere til deltidsstillinger i butikken.

I utlysningsteksten står det at man må være ærlig, fleksibel, møte punktlig, være kundevennlig, effektiv og ha god helse.

– Betenkelig

Jurist i Arbeidstilsynet, Snorre Nordstrand, mener det er betenkelig at man i utlysningsteksten til en liten matbutikk krever at søkere generelt skal ha god helse.

– Skal man spørre om helseopplysninger, må man ikke spørre om annet enn det som er nødvendig for å kunne utføre arbeidsoppgavene. Det er ikke forbudt å skrive slik, men jeg regner med at det er saklige grunner for kravet til god helse her, sier Nordstrand.

Joker Gimle vil ikke uttale seg om hvorfor de søker medarbeidere med god helse, og henviser til Norgesgruppen.

Fjernet annonsen

Janne Nordgård, kommunikasjonsrådgiver i Kjøpmannshuset, som er Norgesgruppens profilhus for kjøpmannseide butikker, sier annonsen er fjernet fra butikken. Nordgård sier intensjonen ikke var å utelukke folk fra å søke.

– Det å jobbe i butikk er praktisk arbeid og det kan være tungt arbeid med å rydde på plass i hyllene og høyt arbeidstempo. Annonsen vår kan misforstås og er derfor fjernet, sier Nordgård.

Mer konkret

Snorre Nordstrand mener det ville vært bedre om man i utlysningsteksten var mer konkret på hva man mener med god helse. For eksempel om det dreier seg om at man må kunne løfte tungt.

Han mener teksten kan oppfattes som at man søker etter personer som man forventer ikke vil ha sykefravær.

– Jeg forstår personlig at arbeidsgivere ønsker å ha arbeidstakere med god helse, men det har vært en linje fra øverste politiske hold i mange år at vi skal ha et inkluderende arbeidsliv.

– Ut fra dette skal man ikke stille usaklige helsekrav i forbindelse med ansettelse, men kanskje tvert imot vurderer om man kan legge forholdene til rette slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne eller dårlig helse nettopp kan fungere i arbeidslivet generelt, sier Nordstrand.

Nordstrand sier oppmerksomhet om temaet kan bidra til å bevisstgjøre arbeidsgivere, kolleger og arbeidslivet generelt om hvilke krav man skal stille når man ansetter en person.

– Det er lett å være enig i at vi ønsker et inkluderende arbeidsliv og at vi derfor bør tenke oss om når vi vurderer hvilke helsekrav man egentlig bør stille i forbindelse med tilsetting av nye kolleger.

– Blir helt feil

Stortingspolitiker Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet reagerer kraftig på utlysningsteksten til Joker-butikken.

Kari Henriksen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Vest-Agder, Kari Henriksen.

Foto: Nina Kristiin Vraa

– Det blir helt feil. I Norge har vi ambisjoner om å ha et arbeidsliv for alle, og hvorvidt helsa er god eller ikke er ikke et tema i en annonse. Det er en vurdering i forhold til arbeidsoppgavene som skal være utslagsgivende for om man kan jobbe der eller ikke, sier Henriksen.

Når man skriver god helse i en annonse ekskluderer det mange folk som kunne vært kompetente til oppgaven, men som lar være å søke fordi de er usikre på om de har god nok helse, mener Henriksen.

– Sånn skal vi ikke ha det i arbeidslivet i Norge. Arbeidslivet i Norge skal være for alle.

– Dessuten er begrepet god helse utrolig vanskelig å definere. Hva slags helse er det de snakker om, er det muskelstyrke, mental helse, kroniske lidelser? Jeg synes det er en merkelig måte å annonsere etter folk på.

– God eller dårlig helse skal ikke være en inngangsport for om du kan søke eller ikke. Å vurdere en persons arbeidsmulighet vil være naturlig i et intervju eller i prøvetida. Det er derfor vi har prøvetid, for å se om arbeidstakeren og arbeidsoppgavene matcher, sier Henriksen.

– Dårlig reklame

Juridisk rådgiver i NHO Agder, Nils Thorsrud, mener man som arbeidsgiver bør unngå å skrive noe om helse i annonsetekster.

Nils Thorsrud

Juridisk rådgiver Nils Thorsrud i NHO Agder.

Foto: Moment studio / NHO

– Det kan virke negativt på en del personer og er ikke god reklame for en arbeidsgiver, sier Thorsrud.

Han mener også teksten på Jokers utlysning burde vært mer konkret.

–God helse er så generelt at det er klin umulig å vite hva de mener. Man må formulere en utlysning så folk forstår hva man søker etter. Jeg vet ikke hva motivet her er, ønsker de ikke folk som har sykefravær? spør Thorsrud retorisk.

Han råder arbeidsgivere til å ta opp relevante helsespørsmål i jobbintervjuer, og ikke når man søker etter medarbeidere.

– Jobbsøkeren må vite hva tilbyderen mener, så man ikke skremmer en person med normal helse fra å søke. Det er i jobbintervjuet man kan snakke sammen om innholdet i jobben og finne ut om det er begrensninger som både arbeidsgiver og arbeidstaker må vite om, så man forebygger problemer.