NRK Meny
Normal

Må forholde seg til ti pleiere i uka

Mange deltidsstillinger og høyt sykefravær i helse- og sosialsektoren i Kristiansand fører til at enkelte brukere forholder seg til 10–12 forskjellige pleiere i uka.

Eldreomsorg

Kristiansand må jobbe med å få ned sykefraværet i helse- og sosialsektoren, som har vært høyt i flere år.

Foto: Tormod Strand / NRK

Sykefraværet i helse- og sosialsektoren i Kristiansand er på nesten 10 prosent.

Ved utgangen av juni var sykefraværet på 9,8 prosent, og fraværet er stabilt for høyt, sier rådgiver Tove Merete Næss hos helse- og sosialdirektøren.

Tove Merete Næss

Tove Merete Næss hos helse- og sosialdirektøren i Kristiansand.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

– Årsaken er sammensatt. Vi jobber med syke mennesker. Har vi hatt en smittende sykdom, som en større forkjølelse eller omgangssyke, må vi være lenger hjemme enn en som jobber på et kontor. Vi er også en kvinnearbeidsplass, og kvinner har høyere fravær.

Sliter med å skaffe nok sykepleiere

Et tiltak helse- og sosialledelsen jobber med, er at det skal bli mer forutsigbar arbeidstid for ansatte.

– Vi jobber for å få til en heltidskultur og motiverer ansatte til å ta høyere stillingsstørrelser, sier Tove Merete Næss.

I tillegg prøver kommunen ut et prosjekt der man legger en langtidsplan for hvordan ansatte jobber, slik at de vet ett år fram i tid om de jobber jul eller påske. Prosjektet handler også om å få faste, kjente ansatte som vikarer.

Over hele landet er det vansker med å skaffe nok sykepleiere, så også i Kristiansand.

– Det utdannes for få sykepleiere. Og vi sliter med å rekruttere sykepleiere sammenliknet med sykehuset. Der er det mer action og attraktivt for unge sykepleiere, tror Næss.

Mange pleiere for noen brukere

Spesielt for brukere som trenger hjelp store deler av døgnet, er situasjonen vanskelig.

– Enkelte kan oppleve å få besøk av ti til tolv ulike pleiere. Hva tenker kommunen om det?

– Tallet er noe høyt. Hver bruker skal ha det antall de må ha for å få dekket sine behov, men vi ønsker størst mulig stillingsstørrelse for å minimere antall pleiere til hver bruker, sier Næss.

Vil ha heltidsstillinger

Therese Løvseth

Therese Løvseth er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Kristiansand kommune.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Therese Løvseth, sier deltidsstillingene må ta mye av skylda for det høye sykefraværet i Kristiansand kommune.

Løvseth mener den beste løsningen er flere heltidsstillinger, både for ansatte og brukerne. Hun ber kommunen øke grunnbemanninga.

– Har man bare 40 prosent, må man hele tiden jakte for å komme opp i 100 prosent og få en lønn å leve av. Da må man kanskje ta jobb på flere steder, man får de ubekvemme vaktene og de korte vaktene, slik at man må jobbe flere dager. Dette sliter på kroppen.

For brukerne betyr de små stillingene at de må forholde seg til mange ulike mennesker, noe de får mange tilbakemeldinger om fra pårørende, ifølge Løvseth.

– Mange av dem som bor hjemme må ha mye hjelp, og når det er små stillinger, så må mange innom.