Må forberede seg bedre på flom og skred

Lillesand må få bedre planer mot flom og skred, krever Norges vassdrags- og energidirektorat.

Inne på Nøgne Ø

Forrige uke ble det flom på Nøgne Ø i Grimstad, noe som stoppet produksjonen. Sånne episoder kan det bli flere av i framtida, ifølge NVR.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Utfordringene rundt kvikkleire, ustabil grunn og flomfare må langt tydeligere inn i reguleringsplanen for Lillesand sentrum, krever Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Kommunen må utrede faren for flom og skred i områder der det skal bygges, så man ikke bygger på ustabil grunn, sier seniorrådgiver Lars Ove Gidske i NVE.

– Det er påpekt i planarbeidet at det er flomproblematikk og mulig kvikkleire som kanskje ikke er stabil nok til å bygge på i området. Det er ikke tilstrekkelig ivaretatt i planen, sier Gidske.

For at bygging i sentrum kan starte, krever NVE at kommunen må utrede hvordan vannet vil oppføre seg i en flom, og hvordan kommunen planlegger for sikkerheten til bygg og innbyggere ved en eventuell storflom.

Trygg grunn?

Ras- og flomfare er høyt på agendaen i mange kommuner. Det er det også i Lillesand. Lillesand tar oppstrammeren fra NVE på alvor, forteller enhetsleder Hadle Hallingstad.

– Vi har diskutert hvordan dette skal håndteres og har flere alternativer vi må se på for å rydde unna denne innsigelsen NVE kommer med.

Kommunen får ikke vedtatt en sentrumsplan før innsigelsen er ryddet vekk, men det skal de klare, ifølge Hallingstad.

– Det er noe vi tenker på hele tida og vi har lagt ned mye penger i overvann og ba problematikk. dette er høyst aktuelt i Lillesand.