Må doble legedekningen

I dag er det 200 pasienter per lege ved sykehjemmene.

Sykehjem

Legedekningen har lenge vært lav ved sykehjemmene, men nå er pasientene blitt sykere og behovene har endret seg kraftig. (Illustrasjonsfoto).

Foto: FLT-PICA, Lars Pehrsson, Code 30152, Lars Pehrsson / Scanpix

Kristiansand blir trolig nødt til å doble legedekningen ved sykehjemmene.

I dag er det kun tre legeårsverk til 600 pasienter på 13 sykehjem.

Legedekningen har lenge vært lav ved sykehjemmene, men nå er pasientene blitt sykere og behovene har endret seg kraftig.

Krever mer

Pasientene krever stadig mer oppfølging, forteller fungerende helse- og sosialdirektør Arild Rekve.

Arild Rekve

Helse- og sosialdirektør Arild Rekve sier legedekningen er for dårlig på sykehjemmene i Kristiansand.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

- Pasientene er blitt sykere og det er blitt flere ulike diagnoser ved sykehjemmene. Vi ønsker nå å doble legedekningen, og jeg tror at vi må øke den.

- Får vi ikke økte ressurser, må vi omprioritere for å gi de som er på sykehjem et bedre tilbud, sier Rekve.

Mange små stillinger

Legene på sykehjemmene går også i mange små stillinger. I Kristiansand deler 18 leger, som har privat praksis i tillegg, på de tre stillingene.

Det har vært fokus nasjonalt på legedekningen ved sykehjemmene, og det er blitt diskutert om det bør være en nasjonal norm som angir felles regler for hvor stor legedekningen skal være, men foreløpig er ingenting bestemt.

- Vi har over lang tid hatt lav legedekning, og når pasientene blir dårligere burde vi ha fulgt bedre opp. Men dette er et økonomispørsmål og et prioriteringsspørsmål, sier Rekve.