Kjøre-elevene må bli flinkere før de tar førerprøven

Cirka 20 prosent stryker når de kjører opp til førerprøven ved Arendal trafikkstasjon. Nå mener Statens vegvesen at elevenes kjøreferdigheter må bli bedre før de tar førerprøven.

Kjøreskole

Mange stryker på førerprøven og ferdighetene må bli bedre, mener førerprøvesensor.

Foto: Nina Eilertsen / NRK

– Statens vegvesen har som mål å heve kjøreferdighetene før kandidatene går opp til førerprøven.

Det sier førerprøvesensor ved Arendal trafikkstasjon Christoffer Aanerud til NRK.

Christoffer Aanerud

Førerprøvesensor Christoffer Aanerud mener det er viktig med mengdetrening over lang tid før man tar førerprøven.

Foto: Privat

Statens vegvesen har nettopp hatt sitt årlige møte med kjøreskolene i fylket og kjøreelevenes kjøreferdigheter var et av temaene som ble berørt.

Aanerud forteller at cirka 20 prosent stryker på førerprøven og at veldig mange i tillegg ligger helt på vippen i forhold til å stryke.

Må øvelseskjøre mye

Statens vegvesen mener det er meget viktig at man begynner å øvelseskjøre tidlig for å få mengdetrening før man skal ta førerprøven.

– Man må komme tidlig i gang med sin kjøreopplæring, gjerne to år før de skal ta førerprøven. Det å kjøre bil er en kompleks oppgave, og for å få dette til å gå automatisk, så er man avhengig av å ha trent mye, sier Aanerud.

– Hvordan ser dere på kjøreskoler som kommer med elever til oppkjøring som ikke har gode nok ferdigheter?

– Vi mener at noen av de kommer litt tidlig. Vi kunne gjerne tenkt oss et noe høyere nivå og noe mer erfaring før de kommer til oss. Men for å få til det er vi helt avhengig av å få til et samarbeid mellom trafikkskolene og foreldrene til de unge. Vi må få til et samarbeid slik at elevene kan få trent hjemme på det de lærer på kjøreskolene, sier han.

– Kan kjøreskolene være utsatt for press fra foreldre og ungdommen selv i forhold til å melde de opp til førerprøven før de har nok ferdigheter til å bestå?

– Det er noen kjøreskoler som har mer stryk enn andre, og økonomi spiller jo en viktig rolle i denne bransjen. Men noe av årsaken til at så mange stryker, kan være at det er for dårlig informasjon ut til publikum om at man må begynne tidlig med trafikkopplæring. Men vi ser at det ikke trenger å bli noe særlig dyrere hvis de begynner tidlig med opplæringen. De trenger kanskje færre kjøretimer hvis de får trent mye hjemme, sier Aanerud.

Sensorene skal bli likere

Statens vegvesen arbeider nå også med at førerprøvesensorene skal vurdere mest mulig likt, for å unngå påstander om at noen sensorer er strengere eller snillere enn andre når det gjelder førerprøven.

– Mange har sikkert hørt historier om snille sensorer og strenge sensorer. Hva gjør dere for å vurdere kandidatene mest mulig likt når de skal kjøre opp?

– I januar i fjor kom det et nytt førerkortdirektiv. Her er vi i sensorkorpset pålagt å delta i etterutdanning åtte dager annethvert år. Dette er et ledd i kvalitetssikringen for å få sensorene mer like slik at det skal bli mindre forskjeller på bedømming og utførelse av tjenesten, sier han.

– Hvordan foregår dette?

– I all hovedsak så er det noe vi kaller samkjøring. Det er to sensorer i bilen under førerprøven. Den ene sitter i baksetet og følger med på hva den andre gjør. Etter førerprøven så snakker de to sammen og diskuterer de avgjørelser og vurderinger som er tatt under førerprøven. Og slik skal vi bli likere i vurderingene våre, sier Aanerud.

Et press i bransjen

Knut Evanger

Kjørelærer Knut Evanger mener ungdommen må begynne med øvelseskjøring fra de er 16 år.

Foto: Terkelsen Trafikkskole

Knut Evanger er kjørelærer hos Terkelsen Trafikkskole i Arendal.

Han er enig i at en strykprosent på førerprøven på 20 prosent er for høyt.

– Statens vegvesen har et poeng. Aust-Agder har ikke høyere strykprosent enn andre fylker i landet, men 20 prosent er jo for høyt. Og strykprosenten på teoriprøven er på hele 50 prosent, sier Evanger.

Han er enig med Statens vegvesen at ungdommene må øvelseskjøre mer for å få mengdetrening, men han fremhever at øvelseskjøringen må kvalitetssikres for at den skal ha en verdi.

– Kjøring med foreldre må kvalitetssikres. Kravene til førerprøven er meget detaljerte og mye strengere enn kanskje foreldre er klar over. Derfor er ikke all øvelseskjøring god øvelseskjøring. Den må kvalitetssikres for å ha en verdi, sier Evanger.

– Opplever kjøreskolene et press for å melde elevene opp til førerprøven før de har nok ferdigheter og kunnskap til å kunne klare oppkjøringen?

– Det er kostbart å ta førerkortet og det er klart at økonomi betyr en del i denne sammenhengen. Også er det en del useriøse aktører i bransjen som øker konkurransepresset i forhold til de seriøse. Det viktige for å unngå stryk er uansett at man begynner tidlig med formalisert trening. Det er for kort tid å begynne å øvelseskjøre 2–3 måneder før du vil ha sertifikatet. Skal man ha lappen når man fyller 18 år, så bør man begynne å øvelseskjøre fra man er 16 år gammel for å være flink nok når man skal ta førerprøven, sier Evanger.