Hopp til innhold

Må betale tilbake 300 millioner

Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune må betale tilbake 300 millioner kroner til Cultiva.

Stiftelsestilsynet møter Cultiva

Stiftelsestilsynet i møte med Cultiva. Nå har tilsynet avgjort at Cultivas tildeling av penger til Kilden var et brudd på loven.

Foto: Reidar Mosland / NRK

I neste uke får teater- og konserthuset Kilden ei regning på nærmere 300 millioner kroner fra den kommunale stiftelsen Cultiva.

Stiftelsestilsynet slår fast at Cultivas lån til bygginga av Kilden er ulovlig, og nå må Kilden betale tilbake pengene.

Kilden har ikke penger, og regninga vil dermed havne hos eierne, som er Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Må gjøres på riktig måte

Øystein Fosstvedt i Stiftelsestilsynet sier årsaken til at Cultivas tildeling er ulovlig, blant annet er at pengene er tatt fra Cultivas grunnkapital.

Øystein Fosstvedt

Seniorrådgiver Øystein Fosstvedt i Stiftelsestilsynet.

Foto: Per-Kåre sandbakk / NRK

– Tildelinga er ulovlig av to grunner: Tildelinga angriper grunnkapitalen i stiftelsen, og grunnkapitalen er bundet. Den andre grunnen er at utdelinga skjer til et selskap der kommunen er en stor eier, og stiftelsesloven sier at man ikke kan gi penger til den som oppretter stiftelsen, sier Fosstvedt.

Stiftelsestilsynet har slått fast at den ulovlige tildelinga på 300 millioner kroner må tilbakeføres til Cultiva. Hvor raskt det må skje har ikke tilsynet sagt noe om, men pengene må betales tilbake, før man kan finne ei alternativ løsning på saken.

– Så Stiftelsestilsynet mener det går an å tildele 300 millioner kroner til Kilden, det må bare gjøres på en annen måte?

– Som konstruksjonen var den gang var tildelinga ulovlig. Det er adgang til å tildele 300 millioner, men man må gjøre det på riktig måte, sier Fosstvedt.

– Ingen betydning for kommunen

Ordfører Per Sigurd Sørensen mener Kristiansand kommune ikke er ansvarlig for det ulovlige lånet på 300 millioner kroner.

– Vi stiller oss veldig undrende til at Stiftelsestilsynet nå kommer med dette etter den dialogen vi har hatt og Cultiva har hatt med dem for å finne en løsning.

Det er det kommunale og fylkeskommunale selskapet Kilden som bygger nytt teater- og konserthus, og det er selskapet som nå må betale tilbake lånet, sier Sørensen.

Per Sigurd Sørensen

Ordfører Per Sigurd Sørensen i Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Nå er det Cultiva som håndterer dette, og vi som kommune er sånn sett ikke involvert i den dialogen mellom Cultiva og Stiftelsestilsynet. Det er Cultiva, som stiftelse, som på selvstendig grunnlag må løse dette.

– Så kommunen vil ikke blir rammet selv den eier Kilden?

– Rent finansielt kommer ikke dette til å bety noe når prosessen er ferdig. Det er bare snakk om å finne en juridisk form som gjør at det etablerte forholdet blir brakt innenfor lovens rammer, sier Sørensen.

Må regne med å betale

Men Cultivas styreleder Ansgar Gabrielsen regner med at regninga han neste uke sender ut blir betalt.

Ansgar Gabrielsen

Cultivas styreleder Ansgar Gabrielsen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Tilsynet har pålagt oss å sende krav på 300 millioner kroner til Kilden, og vi regner med at diss pengene betales. Vi forholder oss først til IKS Kilden, men juridisk sett har Kildens eiere et juridisk og økonomisk ansvar for selskapet, og vi vet jo hvem eierne er, sier Gabrielsen.

– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra eierne i de møtene dere har hatt?

– Det er nok en viss forbauselse over at tilsynet ikke har villet gi dispensasjon fra tilbakebetalinga. Men vi har ikke noe valg i Cultiva når tilsynet pålegger oss å få inn igjen pengene, sier Gabrielsen.