Må betale mobbe-erstatning

Kristiansand kommune er dømt til å betale nesten en million kroner i erstatning fordi det ikke ble grepet inn da en gutt ble mobbet.

Tinghuset

I lagmannsretten i tinghuset i Kristiansand er kommunen dømt til å betale erstatning etter at en barneskoleelev ble mobbet. (Arkivfoto)

Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

Kommunen må også betale saksomkostninger på 300.000 kroner, har lagmannsretten bestemt.

Mobbet i flere år

Gutten, som i dag er en 30 år gammel mann, skal ha blitt utsatt for både fysisk og psykisk mobbing i flere år da han var elev ved en barneskole i Kristiansand.

Gutten ble ifølge dommen utsatt for "grov og vedvarende fysisk og verbal mobbing, slag og spark samt erting og utestenging", under barneskoledagene på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-årene.

I ettertid har 30-åringen fått diagnosen posttraumatisk stress, og er blitt vurdert til 25 prosent invalid som følge av mobbingen.

30-åringen har også slitt med konsentrasjons- og depresjonsproblemer.

– Unik sak

Ifølge saksøkerens advokat, Gisle A. Johnsen, er dette første eller andre gang en kommune dømmes i en lignende sak, dersom dommen blir stående.

– Det er vel første eller andre gang en kommune blir dømt til en sånn type mobbeerstatnings-sak. Sånn sett er den nok ganske unik, sier Johnsen til NRK.no.

I tingretten ble kommunen frifunnet. Men 30-åringen vant frem med anken.

– Prinsipielt viktig

Lagmannsretten legger vekt på at mobbingen var kjent, men at oppfølgingen fra skolen og skolens rådgiver ikke var god nok.

Advokat Johnsen tror skolene har blitt bedre til å arbeide mot mobbing de siste årene, men mener likevel dommen er viktig.

– Det kan være en tankevekker for en del kommuner som kanskje fortsatt har en del mangler i sitt systematiske antimobbingsarbeid, mener advokaten.

Advokat Gro Hamre, som har ført saken for kommunen, sier ifølge NTB at de ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes videre til Høyesterett.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Over halve klassen i karantene - nå kan det bli annerledes

Anita Thorsen og Knut Eckhoff, Norgesplaster

Norgesplaster blir i Vennesla - opp mot 60 beheld jobben