NRK Meny
Normal

Må betale for terrorberedskapen selv

Kristiansand Havn må selv betale flere hundre tusen kroner etter at terrorberedskapen måtte heves i sommer. Havnedirektøren er skuffet over at Samferdselsdepartementet ikke bidrar.

Politi på Kristiansand havn

Politi ved Kristiansand Havn da beredskapen ble økt i sommer. Havnas utgifter omfatter ikke politiets tilstedeværelse, men egne tiltak.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Halvard Aglen

Halvard Aglen er skuffet over at de ikke får dekket utgiftene fra terrorberedskapen i sommer.

Foto: Svein Sundsdal

Havnedirektør Halvard Aglen mener Kristiansand Havn burde fått dekket hele eller deler av utgiftene de fikk da terrortrusselen økte.

– Vi hadde tro på at vi skulle få noen midler tilbake. Det bygger vi på en politisk uttalelse tidligere, men vi konstaterer at svaret er negativt, sier Aglen.

Skuffet

– Jeg er nok litt skuffet, i og med at det var en vag lovnad om at man skulle få dekket kostnadene. Det var derfor vi fremmet søknaden, og vi hadde tro på at vi i hver fall skulle på dekket noe av det, sier Aglen.

Departementet mener at denne type utgifter må man regne med når man driver en havn.

– Vi er vant med å håndtere inntekter og utgifter på egen hånd. Vi er ikke subsidiert på noen måte, men dette var heving av beredskap og et nasjonalt anliggende, sier Aglen.

Avansert nivå

I sommer var første gang havna måtte håndtere beredskapsnivå 2.

– Nivå 2 er noe et annet enn det vi driver med til daglig, og er avansert beredskap og terrorhåndtering, sier Aglen.

Utgiftene knyttet seg til de tiltakene havna setter i verk for å opprettholde et slikt nivå.

– Det er opplagt at noe går til vakthold, men jeg kan ikke gå i detalj på hva slags tiltak vi gjør, sier Aglen.