Må betale for andres synder

Huseier får ikke strøm, før hun har gjort opp for forrige eier.

Strømmåler
Foto: Terje Bendiksby, Bendiksby, Terje

En huseier i Arendal mener kraftselskapet LOS ulovlig pålegger henne utgifter som skyldes ubetalte regninger fra forrige eier, og får støtte av Forbrukerrådet.

Kvinnen kjøpte huset på tvangsalg, og fordi forrige eier ikke gjorde opp for seg ble strømmen kuttet.

Nå er den nye eieren pålagt å betale for å få åpnet strømmen igjen.

Strømløs

Huseier Inger Sigridnes kjøpte eneboligen i Arendal på tvangssalg for kort tid tilbake. På vanlig måte i slike saker, fikk kreditorene dekket sine utgifter da boet i tvangssalget ble gjort opp. Likevel må hun nå altså punge ut til LOS for å få åpnet strømmen etter forrige eiers synder.

- Jeg opplever dette som urettferdig. Det er meget usakelig av LOS og fremme et slikt krav mot meg. Dette er et forhold som gjelder et forhold mellom LOS og en helt annen kunde. Dersom denne ikke kan betale, er det snedig å fremme kravet mot meg, men det er stygt av dem, sier Sigridnes.

Forbannet

- Jeg har kjøpt et hus på tvangssalg. I rettens premisser står det svart på hvitt at jeg ikke skal bære ansvar for noen av selgers økonomiske disposisjoner.

- Det enkleste hadde kanskje vært å betale de 1 500 kronene, men når man føler seg skviset opp i et hjørne blir man forbannet. Ifølge den standard nettleieavtalen som gjelder for alle leverandører i Norge, er det kun det selskapet som har tvangsstengt strømmen, som kan åpne den igjen. Dermed er jeg tvunget til å forholde meg til LOS, eller leve uten strøm i boligen, og det er jo litt vanskelig, sier Sigridnes. 

Må ta utgiftene

Sigridnes har tatt kontakt med LOS flere ganger og snakket med ulike kundebehandlere i selskapet som bekrefter det samme; at utgiftene ved gjenåpning av strømmen må dekkes av henne, til tross for at det er den forrige eieren som har skapt problemet ved unnlate å betale strømregningen.

Jeg er tvunget til å forholde meg til LOS, eller leve uten strøm i boligen, og det er jo litt vanskelig.

Huseier Inger Sigridnes

Ulovlig

Sigridnes har tatt saken om med både konkurransetilsynet og forbrukerrådet og fått full støtte.

Underdirektør i Forbrukerrådet, Olav Nyhus, sier det ikke er lovlig å belaste en kunde for andres synder.

- Jeg er usikker på hva som skulle være hjemmel for å overføre et slikt krav fra forrige eier til ny eier. Jeg kjenner ikke til at det er anledning til det. Når man etablerer et nytt avtaleforhold starter det med blanke ark. Det må det være en begrunnelse hvis det skal være noe avvik fra dette soleklare utgangspunktet, sier Nyhus. 

Endrer ikke praksis

Men Los står fortsatt på sitt og ønsker foreløpig ikke å endre prakis sier seksjonssjef i Agder Energi, Nett, Ole-Herman Cappelen.

Vi er ferdig med den gamle kunden på denne bostedsadressen. Da er det opp til den nye huseieren, å sørge for å få strømmen tilbake.

Ole-Herman Cappelen, seksjonssjef i Agder Energi, Nett.

- Vi ønsker å behandle kunder likt, enten de kjøper et hus der strømmen er stengt fordi den forrige eieren ikke har betalt, eller at den forrige eier har valgt å stenge strømmen fordi han skal flytte, sier Cappelen.

- Er det ikke urimelig at denne kunden skal lide fordi forrige kunde ikke kunne betale?

- LOS er ferdig med den gamle kunden på denne bostedsadressen. Da er det opp til den nye huseieren, som vet at hun kjøper et hus uten strøm, å sørge for å få strømmen tilbake, sier Cappelen.

- Er det slik at de kan fremme dette kravet mot meg, kunne de like godt ringe og si at en fyllekjører kjørte ned masta utenfor huset mitt, og at LOS har en reell kostnad med dette som jeg må betale. Det ville være like usakelig, sier Sigridnes.