Hopp til innhold

Lyser opp sentrum for å redusere kriminalitet

Større aktivitet i byens parker, bedre belysning og kutting av hekker og trær, er blant tiltakene som foreslås for å gjøre Kristiansand tryggere.

Mørk park

By- og miljøutvalget i Kristiansand skal i neste uke ta stilling til forslaget som skal gjøre Kristiansand sentrum tryggere.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det er i det offentlige rom, og spesielt i parker og friområder, at man kan være utsatt for utrygghet og kriminalitet. Parkene våre har mange bra kvaliteter, men det er et klart spørsmål om å spesielt investere i belysning, sier teknisk direktør Ragnar Evensen.

Et samarbeid mellom kriminalforebyggende avdeling i kommunen og parkvesenet kan nå gjøre noe med denne saken.

Større aktivitet i byens parker, bedre belysning og kutting av hekker og trær, er blant tiltakene som nå foreslås for å gjøre byen tryggere.

Tilstedeværelse forebygger

Ragnar Evensen

Teknisk direktør i Kristiansand, Ragnar Evensen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Først og fremst dreier det seg om å sørge for at folk er til stede i byen, for det er kriminalitetsforebyggende i seg selv, sier Evensen.

I tillegg foreslås konkrete tiltak som bedre belysning, samt kutting av hekker og trær som gjør at det blir bedre sikt og mer oversiktlig å være der.

Forslagene kommer i forbindelse med bystyrets vedtak i mars om en kriminalitetsforebyggende plan.

Ønsker mer trygghet og trivsel

Johanne Benitez Nilsen

Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

– Tiltakene er forankret i den kriminalitetsforebyggende planen. Der er det et eget punkt som handler om det fysiske rommet og hvordan vi som kommune kan legge til rette slik at de fysiske byrommene bidrar til mer trygghet og trivsel og dermed forebygge kriminalitet.

Det sier kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand Johanne Marie Benitez Nilsen.

Hun får støtte fra landskapsarkitekt i parkvesenet Hanne Katinka Hofgaard.

– Dette er en systematisk satsing for å finne ut av hvordan parkområdene brukes og hvordan vi kan få folk til å bruke parkene mer. Og det med trygghet er en viktig bit når det gjelder å få folk til å bruke parkene mer, sier Hofgaard.

Og lys i parkområdene er en viktig faktor for å skape trygghet.

– Lys og lyssetting er nok det primære å jobbe med. Når man vandrer ute må man være trygg på at man kan se de man møter og gjenkjenne et fjes. Det er også viktig at byrommet rundt er synlig og at ikke alt bare er svart. Overgangene må være mye og du må kunne omfatte hele parkrommet. Det gir trygghet, sier Hofgaard.

Voldsforsker: – Mange byer kan bli flinkere

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen sier mange byer kan bli flinkere til å belyse byrommene.

Foto: Ketil Kern / NRK

Forsker ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk, sier at forskning viser at kriminaliteten går ned i områder med bedre belysning.

– Det er enkle tiltak som har vist seg å fungere bra. Tidligere evalueringer viser at kriminaliteten går ned, sier hun.

Bjørnebekk viser blant annet til at lignende tiltak fungerte da Oslo kommune i 2011 skiftet over tusen lyspærer i forbindelse med overfallsvoldtektene det året.

Flere bør følge eksemplene fra Oslo og Kristiansand, mener hun.

– På spesielt utsatte steder er det viktig at det settes inn tiltak mot dette.

– Så mange kan bli bedre på belysning for eksempel?

– Ja. Man må gjøre analyser og se hvor det er viktig å bruke ressursene, sier Bjørnebekk.