Lyngdal vil ha flere opplagsskip

I Lyngdal skor havna seg på at det går dårlig i skipsfarten internasjonalt.

Fem skip i opplag i Lyngdal

Rederiet Wallenius Wilhelmsen har ett skip i opplag i Lyngdal.

Foto: Lars Eie

Havna ønsker å utvide kapasiteten slik at flere skip kan legges i opplag i Lyngdal. I dag ligger et biltransportskip fra Wallenius Wilhelmsens rederi i opplag, men også containerskip og seismisk skip ligger i havna.

Havna i Lyngdal er den eneste store opplagshavna på Sørlandet, som har strøm og vannforsyning.

Skip uten oppdrag

Det er skip som ikke har oppdrag som legges i havn. Siden 70-tallet har Lyngdal hatt rigger og skip i opplag. Hva rederiene betaler havna er en forretningshemmelighet.

Havna har budsjettert inntekter i år på om lag to millioner kroner.

– Vi er alltid forsiktig med budsjettene, vi må justere dette, vi vet jo ikke hva vi får av opplagsbåter, sier havnesjef Arnesen.

Havnesjef Jane Arnesen

Havnesjef Jane Arnesen vil utvide kapasiteten slik at flere skip kan legges i opplag ved behov.

Foto: Lars Eie

Havnesjef Jane Arnesen sier de konkurrerer mot Haugesund havn. Men også Farsund og Flekkefjord har hatt skip liggende i opplag, men da inntil kaia.

– Det går bra, vi har stadig båter inne og det har vi hatt siden 2008. Inntektene går til havna, sier havnesjef Jane Arnesen.

Øker strømkapasiteten

Skipene får strøm fra egen generator, og havna tilbyr vannforsyning. Havna i Lyngdal håper på å øke kapasiteten på inntil 12 skip, men det kommer an på skipets størrelse.

– Vi kan ha ganske mange båter inne, men har begrensninger på grunn av strømmen. Vi har måttet si nei fordi vi ikke har hatt nok strøm, forteller Arnesen.

– Vi snakker om å utvide med en ekstra trafo slik at vi kan få dobbelt så mye strøm og økt kapasitet. I framtiden kan det komme flere store supplybåter og de krever mye strøm, opplyser havnesjefen i Lyngdal.