Lyngdal sa ja til fire felt

Lyngdal kommune ga i dag sin enstemmige tilslutning til Nye Veiers planer om å bygge ny, trafikksikker E39 fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal. Nå skal Lindesnes kommune ta stilling til den nye veiplanen.