Hopp til innhold

Ved tunnelbrann: Sånn låter sauebjella som skal berge deg

Tunnelen blir full av røyk – men hvilken vei går du? Her er lyden som skal lede deg i riktig retning ved en tunnelbrann.

Flekkerøytunnelen

MØRK OG BRATT: Flekkerøytunnelen i Kristiansand får landets første akustiske ledesystem. Systemet er valgt blant annet fordi det er like trygt for utlendinger som ikke kan norsk.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Brann i en lang tunnel er ille nok.

Og hva om folk rømmer i feil retning?

– Det er dessverre eksempler på at sterke personer har tatt ledelsen under brann og ledet andre feil vei, sier forsker Tron Vedul Tronstad ved Sintef.

Hver 25. meter

Det skal ikke kunne skje i Flekkerøytunnelen i Kristiansand, som nå blir først i landet med et akustisk ledesystem.

Høyttalere hver 25. meter kan avspille lyd av en «sauebjelle», som gir inntrykk av å bevege seg.

Under en brann vil denne lede trafikanter mot den åpningen som er tryggest.

– Havarikommisjonen har etter tidligere branner pekt på at muligheten til å redde seg selv har vært for dårlig. Vi har tenkt at lyd vil være den aller beste metoden for å lede folk ut, sier Terje Heggeland hos produsenten Trafsys.

SÅNN LÅTER DET: En rekke med høyttalere og bjelleklang skal lede trafikanter ut av røyken etter uhell og ulykker (Lyd fra produsenten Trafsys).

Droppet plystrelyder

Ved brann i tunnel kan det fort bli kaos med kø, kollisjoner og etterlatte kjøretøy. Det betyr at brann- og redningsetater kan forsinkes.

Ifølge Sintef vil responsen fort være på 30 minutter i enkelte fjelltunneler i Norge.

Under brannen i Gudvangatunnelen i 2013, ble 67 trafikanter fanget i røyken. Over halvparten var turister fra ulike nasjoner.

Da har detaljerte meldinger på ett språk begrenset nytte.

Tester av det akustiske ledesystemet har vist at dersom folk forstår at de skal følge lyden, går over 90 prosent riktig vei.

Tron Vedul Tronstad

TESTET: – Dersom folk skjønte at de skulle følge lyden, valgte nesten alle rett vei, sier forsker Tron Vedul Tronstad.

Foto: Sintef

Trafsys har testet seg fram til den beste lyden.

– Det viste seg at folk oppfatter plystrelyder som litt skremmende. Lyden av skritt fungerte heller ikke. Vi gikk for en bjellelyd. Den minner om lyden ved jernbaneovergang eller av en saueflokk, sier Heggeland.

Les også: Slik skal tunnelbranner stoppes

Ny brannbil Tromsø
Ny brannbil Tromsø

I nord og sør

Tunnelen som forbinder tett bebodde Flekkerøy med fastlandet blir brukt av både gående og syklende.

Den ville ikke blitt godkjent i 2022 fordi den har så kraftig stigning.

– Dette utløser ekstra krav til sikkerhet. Vi må ha et system for å varsle trafikanter ved hendelser, sier rådgiver Jan Øyvind Pedersen i Agder fylkeskommune.

Når arbeidet i tunnelen er ferdig, vil Vegtrafikksentralen kunne varsle via høyttalerne i tunnelen og be trafikanter følge ledesignalet.

Systemet vil også ha lys som leder vei.

Ifølge Trafsys har Agder fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune inngått avtaler om dette systemet.

Tunnelåpning

FØRST UT: Den 2,3 kilometer lange Flekkerøytunnelen fra 1989 går under havet og regnes som både bratt og trang.

Foto: Håkon Eliassen / NRK