Lunken gudstro: – Jeg er bekymret

Gudstroa i Norge er på retur. For første gang svarer like mange nordmenn nei som ja på spørsmålet «Tror du på Gud?»

Nå er det like mange som svarer ja som nei på spørsmålet om de tror på Gud.

– Det som bekymrer meg mest når slike undersøkelser dukker opp, er at dåpstallet går nedover. Det gir en pekepinn på at kirken ikke lenger er relevant for folk. Jeg er bekymret, sier sogneprest Erland Grøtberg i Grim kirke til NRK.no.

En undersøkelse som Norsk Monitor har gjennomført 30 år på rad, viser for første gang at like mange svarer ja som nei på spørsmål om de tror på Gud.

Det er flere kvinner enn menn som sier at de tror, men de siste ti årene har andelen sunket jevnt blant både kvinner og menn, skriver Vårt Land.

Folk tenker selv

Elisabeth Smith, leder av Humanetisk Forbund i Vest-Agder, tror årsaken til at færre tror på Gud har med refleksjon å gjøre.

– Folk tenker og bestemmer seg for at «dette kan jeg ikke tro på fordi jeg får det ikke til». Man godtar ikke uten å tenke over det. Det tror jeg er bra, sier Smith.

Stipendiat Silje Kvamme Bjørndal ved Det teologiske menighetsfakultet sier til Vårt Land at undersøkelsen samsvarer med sekulariseringen som har funnet sted over lengre tid, og som viser seg i synkende dåpstall og ved at flere konfirmerer seg borgerlig.

Sivert Skålvoll Urstad, forsker på sekularisering

Lettere med høyere makt

Sivert Skålvoll Urstad ved Universitetet i Agder forsker på sekularisering i Norge. Han forteller at på 60-tallet svarte omkring 85 prosent av befolkningen at de trodde på Gud. Nå er andelen mer enn halvert.

– Samtidig er det viktig å få fram at undersøkelsen ikke får fram kompleksiteten i det religiøse. Det mange som kan si at de tror på en høyere makt eller en energi uten å kalle det en personlig gud.

Forskeren forteller at andre undersøkelser hvor man har spurt folk om de tror på en høyere makt, har en ja-andel på 24 prosent. Det kommer i tillegg til dem som svarer at de tror på en gud.

Sivert Skålvoll Urstad

Forsker Sivert Skålvoll Urstad ved Universitetet i Agder.

Foto: Jon Anders Møllen / NRK

– Trenger ikke lenger Gud

Personer NRK traff tirsdag har ulikt syn på gudstro.

Bente Jansen.

Bente Jansen.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK
Awelker Seed.

Awelker Seed.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

– Jeg har behov for å tro på én ting. Jeg tror på mange ting, og tror ikke at det er noen som styrer over verden, sier Bente Jansen.

– Utviklingen går fremover. Vi skjønner mer av verden og trenger ikke Gud på samme måte som før, sier Per Christian Larsen.

Jeg tror det handler om dagens levemåte. Folk vil ikke begrense seg og ønsker ikke retningslinjer. Folk vil rett og slett leve som de vil. Det tror jeg er en årsak, sier Awelker Seed.