Lovet ikke nye varige arbeidsplasser

Olje- og energiminister Tord Lien hadde ikke med seg lovnader om nye varige arbeidsplasser i Lister-regionen, men Sirdals-ordføreren er likevel «langt på vei» fornøyd.

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien møtte ordførerne i seks Lister-kommuner mandag. Han kunne ikke love nye arbeidsplasser som kompensasjon for omfattende kraftutbygging.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

De seks kommunene i Lister vil ha mer igjen for de store energiprosjektene som det er søkt om i området.

Det planlegges både i form av vann- og vindkraft og store linjeutbygginger som blant annet skal føre til at strøm kan sendes via Flekkefjord til Tyskland.

Oppfordrer til dialog

Mandag var olje- og energiministeren invitert til Kvinesdal.

Når det gjelder forholdet til Statnett, viste ministeren til at han ikke kan pålegge utbyggingsavtaler.

– Men mye kan løses gjennom en god dialog med Statnett. Jeg vil herved oppfordre kommunene og Statnett, innenfor lovens ramme, å diskutere hva slags tiltak som er naturlige og saklige og kan inngå i en eventuell utbyggingsavtale, sa Lien.

– Velger gode løsninger

Etter møtet var leder av Lister-kommunene Jonny Liland «langt på vei» fornøyd.

– Ministeren ser at Lister er spesiell. Jeg tror vi nå kan få en god dialog, og oppfatter det slik at de er opptatt av å finne gode løsninger for Lister.

– Men arbeidsplassene dere etterlyser?

– Signalet er nå sendt om våre ønsker.

Olje- og energiminister Tord Lien sier:

– Disse vurderingene tas ikke i vårt departement. De gjøres av styret i Statnett, og jeg er trygg på at Statnett velger gode løsninger på hvordan de skal organisere seg, sier Lien.

Jonny Liland

Sirdalsordfører Jonny Liland var brukbart fornøyd etter møtet med Tord Lien.

Foto: NRK/Svein Sundsdal