NRK Meny
Normal

Lover utbygging av Kjevik

Avinor vil bygge nytt parkeringshus på Kristiansand lufthavn Kjevik i 2015, og utvide terminalbygget i løpet av et par år. Lufthavnsjefen er tilfreds.

Video Avinor bygger ut på Kjevik

Det kom fram dag da Avinor møtte stortingspolitikere og flyselskap på Stortinget i ettermiddag.

– Kjevik skal fungere

Divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor sier de vil bruke opp mot 100 millioner kroner til utbygging av terminalbygget slik at Kjevik får ny utenlandsterminal om to år.

– Vi har det på planen og jobber for at vi skal få det til. Det står på planen i 2013 - og så jobber vi for å fremskynde det til 2012, sier Snekkerbakken til NRK.

Avinor har til nå brukt 500 millioner kroner på sikkerhetssoner og lys - noe som er helt essensielt for å kunne satse videre, sier Snekkerbakken.

– Vi jobber systematisk med å lage fundamentet med rullebane og infrastruktur. Vi jobber det vi kan for å få dette til og vi har stor interesse for at Kjevik skal fungere.

Positivt overrasket

Ordfører i Kristiansand, Per Sigurd Sørensen har tidligere foreslått at Kristiansand skulle investere i nytt terminalbygg og parkeringshus for å få fortgang i utbyggingen. Men Avinor avfeier forslaget om at private skal bygge, de vil selv eie all infrastruktur.

Sørensen ble overrasket over hvor raskt byggene kan være på plass

– Det Avinor viser i dag gir grunn til optmisme. Det viser at de ønsker og vil satse. Nå er det bare opp til Stortinget å gi Avinor de finasielle virkemidlene de har, sier Sørensen.

Stoler på Avinor

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen fra FrP i Vest-Agder stoler på at Avinor gjør som de sa på dagens møte.

- Ja det tror jeg. I et møte hvor alle er tilstede og media er tilstede så tror jeg bordet fanger. Når de er så tydelige på at de ser behovet og har planene klare - så tror jeg det skommer til å skje, sier hun.

Utvider flytilbudet

6 av 10 sørlendinger som skal fly utenlands velger Gardermoen eller Torp - bare 4 av 10 gvelger Kjevik. Den trafikken vil Avinor ha tilbake til Kjevik.

Allerede fra mars setter Widerøe opp en ekstra daglig avgang til Bergen, og er dermed oppe i seks daglige avganger. Også KLM utvider tilbudet og starter en daglig avgang til, og får dermed 3 daglige avganger fra Kjevik til Amsterdam.