Lover bedre hjelp til barna

Sørlandet sykehus skal sørge for at barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre nå skal få bedre hjelp.

Sylvia Brustad

Brustad lover bedre forhold for barna.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Rundt 200 000 barn i Norge lever til en hver tid med en psykisk syk forelder.

Nå skal det opprettes et nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre ved sykehuset.

Regjeringen gir 1 million kroner til prosjektet i første omgang.

Lover bedre hjelp

Dette betyr at disse barna kommer til å få bedre hjelp, lover helse og omsorgsminister Sylvia Brustad.

- Ungene vil merke dette ved at de som jobber i helsevesenet og i det offentlige som har med barna å gjøre, kan mer om dette, slik at de vet hvilke tiltak som bør iverksettes overfor barna, forteller Brustad.