Lov å tigge igjen i Arendal

Tigging blir igjen lovlig i Arendal. Bystyret opphevet torsdag formiddag forbudet med 20 mot 19 stemmer.

Tiggeren Nicolette på gata i Arendal

Nicolette var den siste tiggeren i Arendal før forbudet. Nå kan hun komme tilbake til Arendal og tigge.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Arendal var den første kommunen som innførte tiggeforbud. Lillesand fulgte deretter. Etter vedtaket i dag er det bare Lillesand som har forbud.

To representanter snudde i dag og stemte for å oppheve forbudet, Knut Tveiten (Pensjonistpartiet) og Olav Bakke (Senterpartiet).

De partiene som stemte for å fjerne forbudet var: Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre.

Høyre, Fremskrittspartiet og to uavhengige representanter stemte for å opprettholde forbudet.

Forbudet kan bli opphevet til høsten

Trond Berg

Juridisk rådgiver i Arendal kommune, Trond Berg, sier forbudet kan bli opphevet til høsten.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Trond S. Berg er juridisk spesialrådgiver hos rådmannen i Arendal. Han forteller at forbudet kan bli opphevet allerede til høsten. Men saken skal igjen behandles i bystyret.

– Vi må kjøre de rundene vi må når det blir endringer i forskrifter. De skal på høring på nytt i bystyret og så blir det eventuelt endringer til høsten en gang, sier Berg til NRK.

– Så bystyret får saken på nytt?

– Ja, slik er systemet. Det skal tilbake til bystyret. Høringene skal kommenteres av politikerne der. Det er et sentralt element i endringer av forskrifter, sier Berg.