Løpet kjørt for Søgne kommune

Søgne blir neppe løsrevet fra storkommunen Kristiansand.
I regjeringsplattformen, som ble lagt frem i dag, står det at tvangssammenslåtte kommuner må ha et vedtak i kommunestyret, for å søke om å bli oppløst. Det gjør at mange er skuffet i dag.