Lønnsomt med barnevern

Private aktører tjener millioner på barnevern. Kristiansandsfirmaet Næromsorg Sør hadde i fjor et overskudd på over ti millioner før skatt, og har nesten firedoblet inntektene de siste to årene.