Lønnsomt i sør

Høyhastighetstog på Sørlandet er god butikk fordi det er stor trafikk, mener en tysk konsulentgruppe som i dag la fram sin rapport.

Høyhastighetstog

Høyhastighetstog

Foto: MARTIN BUREAU / AFP

I dag var det en samferdselsbegivenhet i kongeriket. For første gang er høyhastighetstog kommet opp på politisk beslutningsnivå. De første utredninger er gjort og politikerne har fått et dokument å arbeid med.

I dokumentet står det at høyhastighetstog fra Grenland til Sørlandet og videre til Stavanger er fullt mulig.Prislapp for hele strekningen er 74 milliarder kroner. Hastighet rundt 250 km/t.

Samme billettpris

Reisetiden mellom Oslo og Kristiansand blir to timer og ti minutter. Mellom Kristiansand og Stavanger en time kortere. Den tyske konsulentgruppen har ikke regnet med dyrere billetter. Mellom Oslo, Kristansand og Stavanger er trafikken så stor at en høyhastighetsbane kan forsvares bygd, mener den tyske konsulentgruppen.

Rapporten som ble presentert i dag tar for seg hele jernbaneuniverset i sør-Norge. Strekningen Olso - Trondheim fikk mest oppmerksomhet - de andre strekningen skal utredes etter hvert. Direktør for jernbaneverket Steinar Killi sa at det som rapporten sier om Sørlandet er verdt å diskutere videre.

Vanskelig terreng

Det er flere mulige trasealternativer, både via Vestfoldbanen og mer direkte linje fra Drammen til Porsgrunn før man fortsetter videre sørover. Linjen foreslås lagt nærmere kysten enn dagens Sørlandsbane, med en knutepunktstasjon ved Arendal.

Det er et krevende terreng med få steder der linjen kan følge en dalbunn på denne strekningen og det blir derfor nødvendig med mange tunneler.

Høyhastighetstraseer
Foto: VWI-gruppen

 

Øst først

Den tyske konsulentgruppen VWI har anslått at det vil koste 58 milliarder kroner å bygge en høyhastighetsbane på strekningen Oslo-Trondheim. I tillegg kommer planlegging, investeringer i togsett og infrastruktur på rundt 15 milliarder kroner. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) har bedt den tyske konsulentgruppen om å komme med kostnadsberegninger i en slags mulighetsstudie av ulike løsninger.

- Etter det jeg har sett av rapporten som gruppen har kommet med, mener jeg at en høyhastighetsbane kan bli en realitet, sa Navarsete på en pressekonferanse i regjeringskvartalet torsdag. De to strekningene som VWI-gruppen har foreslått er Oslo-Trondheim og Oslo-Gøteborg.

Luftslott?

Men Navarsete kan naturlig nok ikke love noe som helst når det gjelder høyhastighetsbaner. Finansieringen er det store problemet, og hun uttaler at det må en annen finansieringsmodell til enn den som er i dag. Det krever et solid økonomisk løft, ingen tvil om det, sier Navarsete som tidligere bare så bygging av høyhastighetsbaner som en visjon. Nå er jeg mer realistisk til planene, sier hun.

Preferanser

Harry Dobeschinsky, som er leder for VWI-gruppen, sier at de ikke har kommet med noen endelige konklusjoner, men bare med preferanser. Han mener en eventuell høyhastighetsbane i Norge vil kreve langt mer av tid og planlegging.

- Vi har nøye vurdert de ulike mulighetene for høyhastighetsbaner i Norge, og foreløpig kommet fram til at forbindelsene fra Oslo til Trondheim og fra Oslo til Gøteborg, er de som virker mest lønnsomme.

Hamar og Tynset

VWI-gruppen foreslår at det blir bygget en enkeltsporet høyhastighetsbane mellom Sørli i Stange og Trondheim gjennom Østerdalen med en stasjon sør for Hamar og ved Tynset. Forutsetningen er at det bygges nytt dobbeltspor fram til Sørli. Konsulentgruppen har anslått reisetiden på strekningen OsloTrondheim til to timer og 45 minutter. Enkelte deler av strekningen vil i så fall være dimensjonert for hastigheter opp mot 300 km/t.